1004 – Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı “Yüksek Teknoloji Platformları-Yeşil Dönüşüm Çağrısı” Açıldı

1004 Programı kapsamında yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının özel sektör Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar- Ge birimleri ile iş birliği yaparak geliştirdikleri ürün/teknolojileri özel sektöre transfer edebilecekleri yüksek teknoloji platformlarının oluşturulması amacına yönelik 3. çağrı açılmıştır.

Paris Anlaşmasına taraf olunması ve ülkemizin net sıfır emisyon hedefinin açıklanması ile Türkiye, yeşil dönüşüm ve yeşil büyüme yolunda önemli bir adım atmıştır. Ülkemizin 2053 net sıfır emisyonu hedefi ve yeşil kalkınma politikası doğrultusunda, “İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik”, “Temiz ve Döngüsel Ekonomi”, “Temiz Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı”, “Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım”, “Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım” olmak üzere 5 ana temada çığır açıcı Ar-Ge ve yenilik temelli çözümler üretmek için çalışmalar yürütülmüştür.

Yüksek Teknoloji Platformlarına yönelik açılacak bu çağrı kapsamındaki destekler; ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda iklim değişikliği ile mücadele ve uyum ile Avrupa Yeşil Mutabakatına uyuma yönelik öncelikli Ar-Ge ve yenilik konularına odaklanmaktadır.

Araştırma üniversiteleri, 6550 sayılı Kanun kapsamında yeterlik almış altyapıları ve TÜBİTAK’a bağlı Merkez ve Enstitüler, kuracakları yüksek teknoloji platformları ile çağrıya başvurabileceklerdir.

Sunulacak araştırma programlarında; yüksek teknoloji platformunun, yönetici kuruluş dışında en az iki Ar-Ge/Tasarım merkezi (5746 sayılı Kanuna göre merkez kabul edilmiş) ve en az iki araştırma altyapısı veya Kamu Ar-Ge biriminden oluşması zorunludur.

Çağrı kapsamında oluşturulacak araştırma programları tek fazlı olarak desteklenecektir. Desteklenecek araştırma programlarına 150 milyon TL’ye kadar destek verilebilecektir.

Bu amaçlara uygun şekilde, 1004 – Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı “Yüksek Teknoloji Platformları – Yeşil Dönüşüm Çağrısı” 26 Şubat 2024 tarihinde açılmıştır. Çevrimiçi başvurunun ve e-imza sürecinin tamamlanması için son tarih 17 Mayıs 2024 saat 23:59 olarak belirlenmiştir.

Başvurular https://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi alınacaktır.

1004 Programı ve yeni çağrıyla ilgili detaylara ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Ayrıca, 1004 Programı kapsamında desteklenen platformlar, programa ilişkin güncel haberler, etkinlikler ve detaylı bilgilere erişim için 26 Şubat 2024 tarihi itibariyle açılan https://1004.tubitak.gov.tr  sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply