1601 Programı 2015 Yılı 2. Çağrısı Açıldı

tubitak_1601_tto
1601 – Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında 1512 – Teknogirişim Sermaye Desteği Programının 1. aşama faaliyetlerini yürütecek Uygulayıcı Kuruluşları belirlemek amacı ile yeni bir çağrıya çıkılmıştır. Bu çağrı sonucunda Uygulayıcı Kuruluşların, girişimcilerin iş fikirlerini nitelikli iş planlarına dönüştürecekleri özgün, etkili ve uygulanabilir mekanizmalar oluşturmaları hedeflenmektedir.

Bu hedef doğrultusunda Uygulayıcı Kuruluşlardan girişimcilerin iş fikri başvurularını toplaması ve değerlendirmesi, başarılı bir girişime dönüşme potansiyeli olan iş fikirleri için iş planı hazırlama desteği vermesi beklenmektedir. Bu süreçte Uygulayıcı Kuruluşların girişimcilere eğitim, rehberlik, ön kuluçka vb. hizmetleri vermesi, iş fikri doğrulaması çalışmalarını yürütmesi ve girişimcinin hazırlayacağı iş planı önerilerinin 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 2. aşama başvurusu için uygunluğunu değerlendirmesi gerekmektedir.

Başvuru:
Çağrıya Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) ve en az bir iş fikri yarışması organize ederek başarılı olan iş fikri sahiplerine ödül/destek vermiş veya hızlandırıcı, kuluçka, vb. alanlarda deneyimi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvurabilir. Son başvuru tarihi 30 Nisan 2015’tir.
Bu çağrıya ortaklı başvuru kabul edilmemektedir. Ancak, proje başvurusunu yapan kuruluş işbirliği yapacağı diğer kuruluşlardan hizmet alımı yapabilecektir.
Değerlendirme:
Çağrı kapsamında yapılan başvurular, Uygulama Esasları çerçevesinde panel yöntemiyle değerlendirilecektir.
Destek şekli:
Çağrı kapsamında desteklenmesi uygun bulunan kuruluşlara başarı ölçütlerini gerçekleştirme oranlarına göre %90 veya %100 oranında hibe destek sağlanacak olup  kuruluşların personel giderleri; hizmet alımları; toplantı, tanıtım ve organizasyon giderleri; seyahat giderleri ve genel gider kalemleri desteklenecektir.
İlgili Dokümanlar:
Çağrıya ilişkin detaylı bilgi ve çağrı başvuru formu aşağıda paylaşılmıştır:

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply