2018 Yılı TEYDEB Çağrı Planı Yayınlandı

Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarıyla bugüne kadar oluşturulan, Ar-Ge yapılanması, Ar-Ge yapabilme becerisi, bilgi birikimi, üniversite-sanayi işbirliği gibi kazanımların üzerine, ülkemizin sürdürülebilir ekonomik büyümesine daha etkin ve verimli katkı sağlaması amacıyla; “TEYDEB 2.0” adıyla bilinen “Yenilik Destek Programı” geliştirilmiştir. Bu program kapsamında; TEYDEB’ in birden çok programda, farklı mevzuatlar ile sağladığı destekler tek bir mevzuat çerçevesinde çağrı tabanlı olarak sağlanacaktır.

“Yenilik Destek Programı” kapsamında; 2018 yılına ait TEYDEB Çağrı Planı (TÇP) oluşturulmuştur. TÇP’ de 2018 yılı içerisinde açılmış ve açılması planlanan çağrılara ilişkin bilgiler yer almaktadır.

2018 yılı, mevcut destek programlarından; “Yenilik Destek Programı” na geçiş yılı olup;  süreç tamamlandığında, sadece “Yenilik Destek Programı” kapsamında açılan çağrılarla destekler devam edecektir.

2018 yılına ilişkin TEYDEB Çağrı Planı dokümanına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

 

2018 TEYDEB Çağrı Planı (TÇP)

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply