2019 TEKNOYATIRIM Destek Programı Açıldı

Amacı Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini amaçlayan yatırımları desteklemek suretiyle ihracatı artırmak ve ülke ekonomisine katma değer sağlamak için yapılacak yatırımlarının desteklenmesi olan KOSGEB
Teknolojik Ürün Yatırım (TEKNOYATIRIM) Destek Programı 2019 yılında yenilendi.

Düşük ve orta düşük teknolojili ürünler için 500 bin TL Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünler içinse 5 milyon TL’ye kadar destek sağlanması hedeflenen program çağrı usulü olmaktan çıkıp sürekli başvuruya açık hale getirildi. Buna göre aşağıdaki şartları taşıyan KOBİ’ler herhangi bir çağrıyı beklemeksizin doğrudan programa başvuru yapabilecektir.

Başvuru Şartları:

  1. En az 1 yıldır faaliyette olan,
  2. En çok 5 yıl önce alınmış Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olan
    • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
    • Patent belgesi ile koruma altına alınan,
    • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
    • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

ve prototip çalışmasını tamamlamış ürün sahibi işletmeler veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler başvuru yapabilirler.

Azami 36 aya kadar desteklenecek projelerin destek kalemleri ise aşağıdaki gibidir:

Destek KalemleriDestek Oranları
a)Makine-teçhizat desteği*%100 (%60 Geri ödemesiz + %40 Geri Ödemeli)
b)Üretim hattı tasarım giderleri desteği%60 Geri ödemesiz
c)Yazılım giderleri desteği%60 Geri ödemesiz
ç)Personel gideri desteği%60 Geri ödemesiz
d)Eğitim ve danışmanlık desteği%60 Geri ödemesiz
e)Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği%60 Geri ödemesiz

*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına  %15 ilave edilir ve %100 olması için kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.)

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply