2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhuriyet’in 100’ncü yılının kutlanacağı “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi” başlığıyla yol haritasını belirledi. Buna göre 5 ana bileşende 23 alt politikada yürütülecek faaliyetler sıralandı.

Bunlar:

YÜKSEK TEKNOLOJİ VE İNOVASYON:

 • Teknolojik Yetkinlikler ve Sektörel Yol Haritalarının Belirlenmesi.
 • Öncelikli Sektörler için Stratejik Malzemelerin Geliştirilmesi.
 • Ar -Ge’de Ekosistem Anlayışı ve Mükemmeliyet Merkezleri
 • Teknoloji Standartlarının Gelişimine Aktif Katılım, Test Merkezi ve Sertifikasyon
 • Yıkıcı Teknolojilerde Küresel Girişimler
 • Fikri Mülkiyet Hakları Kullanımı ve Altyapısı

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE SANAYİ HAMLESİ:

 • Sanayinin Dijital Dönüşümü
 • Sanayinin Kurumsallaşması ve İhracatı Güçlendiren Adımlar
 • Rekabet Öncesi İşbirliği ile Sanayi ve Teknoloji Alanları
 • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı
 • Yatırım Ortamının İyileştirilmesi ve Yeni Yatırım Teşvik Sistemi
 • Bölgesel Kalkınma, İstihdam ve Markalaşma
 • Sanayinin Finansmanını Güçlendirecek Yeni Yaklaşımlar

GİRİŞİMCİLİK:

 • Girişimcilik Ekosisteminin Etkin Bir Yapıya Kavuşturulması
 • Teknoloji Tedarikçisi ve Girişimcilerini Güçlendiren Politika ve Uygulamalar

BEŞERİ SERMAYE

 • Sürdürülebilir İlerleme için Beşeri Sermayenin Gelişimi
 • Araştırma ve Geliştirme Yetenek Kapasitesinin Artırılması
 • Açık Kaynak Platformu ve Türkiye’nin Yazılım Kapasitesinin Artırılması

ALTYAPI:

 • Veri İletişimi ve Açık Veri Reformu
 • Bulut Bilişim ve Veri Merkezi
 • Siber Güvenlik Standartları ve Altyapı
 • Ulusal Blokzincir Altyapısı
 • Sanayinin İki Kaldıracı: Lojistik ve Enerji

KALKINMA PLANI DOĞRULTUSUNDA HEDEFLER: 

11. Kalkınma Planı doğrultusunda hazırlanan Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, son on yılda ortalama %16,5 olan milli gelirde imalat sanayinin payını %21’e çıkarmayı hedeflemektedir. Sanayide çalışan işçi başına katma değerin 35 bin dolara ve imalat sanayi ihracatının 210 Milyar Dolara çıkması hedeflenen stratejiyle Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payının ise %1,8’e çıkarılması hedeflenmektedir. Bununla birlikte, Araştırma Geliştirme alanında faaliyet gösteren insan kaynağını 300 bin kişiye ve araştırmacı sayısını ise 200 bin kişiye çıkarması planlanmaktadır.

“2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi” dokümanına ulaşmak için lütfen tıklayınız:

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply