Ahiler Kalkınma Ajansı, Teknik Destek Programı Çağrısı

ahiler_kalkinma_ajansi_logoAhiler Kalkınma Ajansı, 2014 yılı Teknik Destek Programı kapsamında proje başvurusu çağrısı yayınlamıştır.

Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı www.ahika.gov.tr internet sitesinden temin edilebilir. Program kapsamında kullandırılacak destek miktarı toplam 300.000,00 TL’dir.

Programın Amacı

Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

Bu destek programının özel amaçları şunlardır:

1. Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitelerini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi,

2. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanmasıdır.

Desteklerin Tutarı:

Teknik desteğin Ajans’a toplam maliyeti (KDV dahil) 15.000 TL’yi aşamaz. Ajans tarafından sağlanacak teknik destek, sadece uzman teminini ve uzmanların yol ve konaklama giderlerini kapsar.

Destek Oranı

Tamamı (Yüzde Yüz)

Kimler Başvurabilir?

Yerel yönetimler,
Kamu kurum ve kuruluşları,
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
Sivil toplum kuruluşları,
Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri,
Kar amacı gütmeyen birlikler ve kooperatifler,

Programın Başvuru Dönemi:

Temmuz-Ağustos Dönemi: Son başvuru günü; 29.08.2013, saat; 17:00
Eylül-Ekim Dönemi: Son başvuru günü; 31.10.2013, saat; 17:00
Kasım-Aralık Dönemi: Son başvuru günü; 31.12.2013, saat; 17:00

Başvuruların alınması için son tarihler her bir dönem için ayrı ayrı tanımlanmıştır. Başvurular KAYS üzerinden yapılacak olup, matbu dosyalar son başvuru tarihine kadar Ajansa ulaştırılacaktır.

Detaylı bilgi için: http://ahika.gov.tr/duyuru/2014-yili-teknik-destek-programi-ilani/

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply