Akademik e-kitap ve Akademik e-ders İçeriklerine Ücretsiz Erişim

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 24. toplantısında, lisans düzeyinde dijital ders içeriklerinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi ve herkesin erişimine sunulması karara bağlanmıştır. Bu kapsamda 2013 yılında 5000 Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı çağrısına çıkılmıştır.

Programın genel amacı, yükseköğretim kurumlarında okutulan dersler için Türkçe telif kaynakları artırarak ders materyali havuzunu genişletmek ve ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine fırsat eşitliği sağlayacak ulaşılabilir kaynaklar üretmektir.

Çağrı programı kapsamında oluşturulan akademik e-kitap ve akademik e-ders içeriklerine ücretsiz olarak ulaşmak için tıklayınız.

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply