Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi yeni bir gençlik ortaklığına imza attı

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi 2014-2016 dönemleri için yeni bir gençlik ortaklığına imza attı. 7 Nisan 2014 tarihinde, 2014-2016 gençlik alanında Taslak Ortaklık Anlaşması, Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı, Bayan Gabriella Battaini-Dragoni, Gençlik ve DG ECA Spor Erasmus+ direktörü, Avrupa Komisyonu ve Bayan Chiara Gariazzo tarafından imzalandı. 1998’de başlatılan anlaşma, gençlik alanında iki ortak kurum arasında sinerji yaratmak amacıyla ortaklığı yenilemektedir. 2014-2016 tarihlerindeki AB-Avrupa Konseyi gençlik ortaklığının üç belirli temaları: Katılım/vatandaşlık; sosyal yardım üzerinde odaklanarak sosyal eklenme, sosyal haklara erişim ve yabancı düşmanlığının yeni biçimleriyle mücadele ve ayrımcılık; tanıma ve gençlik çalışmaları kalitesi. Yeni ortaklık, gençlik bilgilerini geliştirmeyi, gençlik çalışmalarının geliştirilmesi ve kalitesinin tanıtılmasını ve tanınmasını amaçlar. AB-Avrupa Konseyi gençlik ortaklığı faaliyetleri, karar merciilerini, hükümet uzmanlarını, gençlik araştırmacılarını, Avrupa’daki gençlerin yararına gençlik pratisyenlerini ve gençlik organizasyonlarını hedef alacaktır. Bunlar tüm Avrupa ve Güney Akdeniz üzerinden organize edilecektir.

Daha fazlası için: http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply