Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Mali Destek Programı

yurtdisi_turkler_ve_akraba_topluluklar_baskanliğiDoğrudan Proje Desteği 2014 Yılı Mali Destek Programı

30 Kasım 2011 tarih ve 28128 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca Verilecek İdari ve Mali Destekler Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki Doğrudan Proje Desteği 2014 Yılı Mali Destek Programı kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik olarak hazırlanmıştır.

Programın öncelikleri;

 • Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkemiz ve kültürümüzle olan bağlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi
 • Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde benlik bilincinin artırılması ve toplumsal hayata katılımlarının teşvik edilmesi
 • Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik siyasi karar alma mekanizmalarında sivil katılımın güçlendirilmesi, kampanya yürütme, savunuculuk ve lobicilik becerilerinin artırılması
 • Yurtdışında yaşayan yaşlı, engelli ve hükümlü vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi
 • Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik bilimsel yayınların desteklenmesi ve istatistiksel veri toplanması
 • Başkanlık faaliyet alanında bulunan tüm hedef gruplara yönelik hakların takip edilmesi mekanizmalarının ve hukukçular arası etkileşimin geliştirilmesi ve vatandaşlarımız ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının hukuki farkındalığının artırılması
 • Başkanlık faaliyet alanında bulunan tüm hedef grupların Türkiye ile kültürel ve sosyal bağlarını güçlendirecek kültürel işbirliği ve değişim programları uygulanması
 • Başkanlık faaliyet alanında bulunan tüm hedef gruplar ve hedef bölgelerle ilgili konferans, sempozyum vb. etkinlikler ile akademik çalışma, makale, bilimsel araştırma ve yayınlar hazırlanması, sayısal veri toplanması
 • Başkanlık faaliyet alanında bulunan tüm hedef grupların kendi kültür ve geleneklerini yaşatmaya yönelik etkinlikler, tarih araştırmaları, kültürel ve tarihi varlıkların korunmasına yönelik program ve faaliyetler
 • Başkanlık faaliyet alanında bulunan tüm hedef gruplarda Türkçenin ve Türk dil grubuna dahil olan dillerinin yaşatılması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
 • Başkanlık faaliyet alanında bulunan tüm hedef grupların sosyo-ekonomik kalkınması ve istihdamına yönelik programlar
 • Başkanlık faaliyet alanında bulunan STK’lar arası, STK-kamu, STK-uluslararası kuruluşlar arası iletişim ve işbirliğini geliştirici, iletişim ağı, platform vb. kurulması
 • Başkanlık faaliyet alanında bulunan STK’ların organizasyonel yapılarının güçlendirilmesine yönelik saha araştırması, eğitim, rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri olarak belirlenmiştir.

Doğrudan Proje Desteği 2014 Yılı Mali Destek Programı kapsamındaki projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 9.000.000 TL’dir.

Başvurularınız Hakkında;
Ön teklif uygulamamız sona ermiştir. Başvuru için, başvuru formu ve eklerini doldurmanız yeterlidir.

Başvurunuzu hazırlamadan önce mutlaka Başvuru Rehberi’ni dikkatlice okuyunuz.

Projenize başlamayı planladığınız tarihten en az 3 ay önce başvurunuzu göndermiş olmanız beklenmektedir.Başvurular, posta yoluyla, elden ya da imzalı belgeler taratılmak suretiyle e-posta olarak aşağıdaki adreslere yapılır:

Posta Adresi:
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
Oğuzlar Mahallesi Mevlana Bulvarı No:145
06520 Balgat, Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE

Başvuru için e-posta adresi:
dpd14@ytb.gov.tr

Başvuruların alınması için son tarih 01/11/2014 saat 18:00’dir.

Başvuru Rehberi ve Formları 

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply