Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı

gida_tarim_hayvancilik_bakanligi_logoGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülmekte olan “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP)” kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı 2014 yılı hibe başvuruları başladı. Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla gerçek kişilerle tüzel kişiler ve kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, kuruluş tüzük ve sözleşmelerinde belirtilen çalışma konularına uygun olması şartı ile tüzel kişilik olarak hibe programına başvuruda bulunabilirler. Programdan yararlanmak isteyenler müracaatlarını 14 Temmuz 2014 günü mesai saati bitimi olan saat 17:30’a kadar İl veya İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine yapmalıdır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülmekte olan “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP)” kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı 14 Mayıs 2014 tarih ve 29000 Sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan 2014/13 No`lu Tebliğ ile yürürlüğe girmiştir.

Program kapsamında desteklenecek makine ve ekipmanlar: tarla içi damla sulama sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, lineer sistem yağmurlama sulama makinesi alınması, center pivot sistem yağmurlama makinesi alınması, tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması, güneş enerjili sulama sistemleri kurulmasıdır.
Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla gerçek kişiler ve tüzel kişiler yukarıda belirtilen yatırım konularından yararlanmak üzere başvuru yapabilir.

Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, kuruluş tüzük ve sözleşmelerinde belirtilen çalışma konularına uygun olması şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilir. Sulama kooperatifleri ve tarımsal kalkınma kooperatifleri de ana tüzüklerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla, kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden en az 10 yıl ve üzeri kiralama yaparak tüzel kişilik olarak başvuru yapabilirler.

Başvurular 14 Mayıs 2014 tarihi itibariyle başlamış olup, 14 Temmuz 2014 günü mesai saati bitiminde (Saat 17:30) son bulacaktır. Programdan yararlanmak isteyenler, müracaatlarını İl veya İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine yapacaklardır.

Kırsal Kalkınma Programlarının Desteklenmesi Programı Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımları uygulama rehberi için tıklayınız. 

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply