ERA.Net RUS PLUS “Bilim ve Teknoloji” Ortak Çağrısı Açılıyor

horizon_2020


Bir FP7 girişimi olan ERA.Net RUS PLUS Projesi AB Üye ve ilişkili ülkeleriyle Rusya arasında bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarında geniş tabanlı ve etkin bir işbirliğini hedeflemektedir. Bu kapsamda, ERA.Net RUS PLUS Avrupa araştırma programları arasında önemli bir yer tutmakta ve bu programın en önemli hedefi olan, ulusal ve bölgesel seviyede Rusya’ya yönelik olarak sürdürülen araştırma faaliyetlerinin koordine edilmesi doğrultusunda hizmet etmektedir.

ERA.Net RUS PLUS (2014-2018) projesi kapsamında “bilim-teknoloji” temalı proje çağrısına çıkılacaktır. Bu çağrılara ülkemiz ve Rusya’nın yanı sıra Almanya, Avusturya, Estonya, Finlandiya, Fransa, İsviçre, Letonya, Moldova, Polonya, Romanya ve Slovakya’dan da fonlama kuruluşları katılacaktır.

Çağrı başlıkları;

  • Nanoteknolojiler,
  • Çevre bilimleri/iklim değişikliği,
  • Sağlık Bilimleri ve
  • Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarındaki proje başvurularını kabul edecek biçimde sınırlandırılmıştır.

İki aşamalı olan “Bilim ve Teknoloji” çağrısının ilk aşaması 25 Haziran – 25 Eylül 2014 tarihleri arasında açık kalacak; bunun sonucunda başarılı bulunan başvuru sahipleri ise daha sonra ayrıntılı başvurularını sunmaları için ikinci aşamaya davet edilecektir.

Çağrı ile ilgili detaylara http://www.eranet-rus.eu/en/196.php#2 adresinden ulaşabilirsiniz.

Ulusal Başvuru Süreci:

Projelerde yer alan her araştırma ekibi kendi fonlayıcı kurumunun ilgili mevzuatı çerçevesinde desteklenir. ERA.Net RUS PLUS “Bilim ve Teknoloji” ortak çağrısı kapsamında birinci aşamada başarılı bulunan projelerde Türkiye’den yer alan ortakların ikinci aşama başvurularıyla eş zamanlı olarak TÜBİTAK 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’na başvurmaları gerekmektedir.

TÜBİTAK tarafından desteklenecek olan projeler 1001 programı kurallarına uygun şekilde desteklenecektir.[1]

Proje başvurusu yapmayı düşünenlerin, TÜBİTAK 1001 – Programına ilişkin ayrıntılar içinhttp://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/esaslar_v-14-vers.11_0.pdf  adresini ziyaret etmeleri faydalı olacaktır.

Ulusal kuralların belirtildiği çağrı dokümanına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

ERA.Net RUS PLUS “B&T Çağrısı” Partner arama sistemine kayıt olmak için lütfen tıklayınız.

Çağrı Özel Şartları,  Başvuru ve Değerlendirme Süreci

  • B&T Çağrısına sunulacak projelerin, birisi Rusya’dan olmak şartıyla, çağrıya katılım sağlayan en az üç ülkeden en az üç katılımcının yer aldığı konsorsiyum tarafından sunulması gerekmektedir. Detaylı bilgi için lütfen çağrı dokümanını inceleyiniz.
  • Çağrı kapsamında oluşturulacak konsorsiyumların koordinatörleri, en geç 25 Eylül 2014’te (Orta Avrupa Saati ile 17:00) başvuru sistemi (https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/RUS_ST2014) üzerinden bütün ortaklar adına ön başvuruyu gerçekleştirecektir. Ön başvuruların değerlendirmesi, sadece çağrı sekretaryası tarafından belirlenecek uluslararası bağımsız uzmanlar tarafından yapılacaktır. Bu aşamada çağrıya Türkiye’den katılım sağlayacak paydaşlardan ulusal başvuru süreci ile ilgili her hangi bir doküman beklenmemektedir. Ön başvuru aşamasından geçen projelerin bilgileri koordinatörlere iletilecektir.
  • Ön başvuru aşamasından geçen proje ekipleri ortak tam proje metnini daha sonra belirlenecek tarihe kadar ERA.Net RUS PLUS online başvuru sistemini kullanarak sunacaktır (ikinci aşama).  Tam başvuruya Türkiye’den katılım sağlayan paydaşlardan, 1001 programına başvuracakların, aynı son başvuru tarihine kadar gerekli belgeleri (ERA.Net RUS PLUS başvurusuna göre düzenlenecek olan başvuru formları) e-posta yoluyla (oguz.ozkan@tubitak.gov.tr) göndermeleri gerekmektedir.
  • Her iki aşamayı geçen projelerin fonlanması hususundaki nihai kararı fonlama kuruluşları verecektir.

İletişim:

Çağrı ile ilgili genel konular:

Oğuz Özkan

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı

Atatürk Bulvarı No:221 06100 Kavaklıdere, Ankara

Tel: (+90 312) 468 53 00 – 1986

e-posta: oguz.ozkan@tubitak.gov.tr

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply