Gençlik Perspektifi – 2020 Ne görüyorsun ?

Gençlik üzerine perspektifler, AB- Avrupa Konseyi Gençlik Ortaklığı tarafından desteklenen, gençlik üzerine yapılan tartışmalarda ilerleme kaydeden, Avrupa/uluslararası uygunluk sahibi olan gençlik politikası yayınlarının, araştırma ve uygulamanın yeni serisidir. Seri, araştırma makaleleri, sağlam temelli kompozisyonlar ya da görüş parçaları içermektedir. Gençlik politikası, gençlik araştırması ve gençlik çalışmaları alanında, Avrupa gelişmeleri üzerine bir bilgi, tartışma, etki ve diyalog forumu olarak işlev görmeyi hedeflemektedir. İlk konu, araştırma, toplumsal eğilimler, politika planlaması, değişen nüfusbilim, istihdam beklentileri, sürdürülebilir kalkınma ve güvenlik üzerine dayalı olarak, Avrupa ve dünya çapındaki gençlerin hayatları üzerine fütüristik bir bakış açısıyla odaklanır.

İngilizce versiyonu;
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/publications/Perspectives/Index.html burada mevcuttur.

Fransızca ve Almanca taslak sürümleri
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/publications/Perspectives/Index.html

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply