Girişim Sermayesi Fonları ile İnovasyon ve Girişimcilik Destekleniyor

Ülkemizin kalkınmasında son derece büyük öneme sahip, katma değeri yüksek, yeni teknolojiler içeren ürün ve servisler geliştiren girişimlerin yanında olmakta, ülkemizdeki girişimcilik ekosisteminin dinamiklerine uygun bir şekilde gelişimini desteklemekteyiz.

Bu çerçevede KOSGEB “Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu” ile Türkiye Kalkınma Fonunun alt fonları olan “Bölgesel Kalkınma” ve “Teknoloji ve İnovasyon” fonlarına kaynak aktararak katılım sağlamıştır.

Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Erken aşamadan başlayarak tüm aşamalardaki girişimlere yatırım yapmayı amaçlayan bir girişim sermayesi yatırım fonudur. Fon, ürün ve pazar uyumu sağlamış ve hedef pazarı oturmuş, yüksek büyümeye hazır hale gelmiş bilgi ve iletişim teknolojileri, oyun, finans, siber güvenlik, mobilite, tarım, sağlık, enerji gibi “Sivil Teknolojiler” alanındaki teknoloji tabanlı şirketlere yatırım yapmayı amaçlamaktadır.

2021 yılıyla beraber faaliyete geçen fon bir yıllık dönemde siber güvenlik, tarım teknolojileri, robotik süreç otomasyonu, görüntü işleme, bulut teknolojileri ve sigorta teknolojileri vb. alanlarda faaliyet gösteren girişimci ve işletmelere yatırım yapmıştır. Fon ve yatırım yapılan şirketlerle ilgili bilgi almak için  https://www.apyventures.com/bilisim-vadisi-gsyf  adresi ziyaret edilebilir.

Bölgesel Kalkınma Fonu

Türkiye’nin kalkınmasının önemli araçlarından biri olan bölgesel kalkınmanın desteklenmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ana yatırımcısı olduğu Bölgesel Kalkınma Fonu, Türkiye Kalkınma Fonu’nun bir alt fonu olarak kurulmuştur.

Bölgesel Kalkınma Fonu, ülkemizin her bölgesine ulaşma hedefiyle yatırım odağına, kalkınmada öncelikli stratejik sektörlerde ihracat/cari açığın azaltılması ve bölgesel istihdam yaratmaya yönelik öncelikli alanları yerleştirmiştir. Söz konusu yatırımlarla sağlanacak sermaye ve yönetim uzmanlığı desteği ile yatırım gerçekleştirilen şirketlerin büyüme hedeflerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olunması planlanmaktadır.

Fon ve yatırım yapılan şirketlerle ilgili bilgi almak için https://turkiyekalkinmafonu.com.tr/fonlarimiz/bolgesel-kalkinma-fonu  adresi ziyaret edilebilir.

Teknoloji ve İnovasyon Fonu

Türkiye Kalkınma Fonu’nun alt fonu olan, Teknoloji ve İnovasyon Fonu belirli kilometre taşlarına ulaşmış, teknoloji odaklı yeni nesil girişimlere doğrudan yatırım ve girişim sermayesi fonları üzerinden dolaylı yatırım gerçekleştirecektir.

Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile küresele açılma hedefine ve potansiyeline sahip olan, teknoloji odaklı, ciro üreten, pozitif nakit akışı öngörülebilen, Türkiye’de kurulu ya da operasyonlarının en az %50’si Türkiye’de yer alan girişimcilere ve işletmelere finansman sağlanması hedeflenmektedir.

Fon ve yatırım yapılan şirketlerle ilgili bilgi almak için https://teknolojiinovasyonfonu.com.tr/  adresi ziyaret edilebilir.

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply