Güney Ege Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı

geka_guney_ege_kalkinma_ajansi_logoGüney Ege Bölgesi’nin rekabetçilik düzeyini artırmayı, bölgesel kalkınmaya ivme kazandırmayı, bölge için önemli stratejik eylemlerin başlatılmasını ve gerçekleştirilmesini sağlayacak faaliyetlerin desteklenmesini amaçlayan program kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, küçük sanayi siteleri ve iş geliştirme merkezleri vb. gibi kurum ve kuruluşların başvurularına 31 Aralık 2014 tarihine kadar açıktır.

Program; 
Öncelik 1: Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, tehdit ve risklerin önlenmesine dönük acil tedbirler
Öncelik 2: Bölgede öne çıkan sektörlerde veya tematik alanlarda araştırma, planlama ve strateji geliştirme çalışmaları
Öncelik 3: Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacı ile yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar
Öncelik 4: Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetler önceliklerine sahiptir.

Program için uygun başvuru sahipleri:
• Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri vb.)
• Mahalli idareler (Belediye, il özel idare, Köy muhtarlığı, 5355 sayılı kanun kapsamındaki mahalli idare birlikleri)
• Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar)
• Üniversiteler (Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Araştırma Merkezi, Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul)
• Sivil Toplum Kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)
• Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri,
• Küçük Sanayi Siteleri,
• Teknoloji geliştirme bölgeleri,
• Birlikler ve Kooperatifler
• İş Geliştirme Merkezleri,
• Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmelerdir.

Başvurular, başvuru formu ve talep edilen diğer belgelerin KAYS üzerinden doldurulmasından sonra sistem tarafından verilecek matbu evrakların imzalı kaşeli/mühürlü şekilde teslimi Ajans Merkezine yapılmalıdır. KAYS başvuru sistemine, Ajansın internet adresinden (http://www.geka.org.tr) üzerinden ulaşılabilir. Başvurular için son tarih 31 Aralık 2014 Çarşamba Saat 18:00’dir.

Doğrudan Faaliyet Desteği bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuruların kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuruların alınması için son tarih olarak 31/12/2014 tarihi belirlenmiş olmakla birlikte, başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için belirtilen son tarihi beklememeleri tavsiye edilmektedir.

Detaylı bilgi ve başvuru ile ilgili ayrıntılara ulaşmak için tıklayınız.

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply