CE İşareti ve Direktifleri

ceCE işareti, Avrupa Birliğinin (AB), teknik mevzuat uyumu çerçevesinde malların serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla ürünlerin teknik yapılarına ilişkin mevzuatı daha basit ve genel hale getirmek için 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini sağlık, güvenlik ve tüketicinin ve çevrenin korunması gerekliliklerine uygunluğunu gösteren ve Conformité Européenne kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir Birlik işaretidir.
Üreticinin garanti beyanı olan ve bir anlamda da ürünün pasaportu olarak da ifade edilen CE işareti, bir kalite belgesi değildir. CE işareti, üzerinde bulunduğu ürünün, insan, hayvan, bitki sağlığı ve güvenliği ile çevreye zarar vermeyeceğini garanti altına almakta olup ve Avrupa Ekonomik Alanı genelinde tek bir işaretin kullanılmasını sağlamaktadır.
CE işareti, tüketicilerin Topluluk tarafından emniyetli olarak sınıflandırılan ürünleri tespit etmesini kolaylaştırmakta ve bu işareti taşıyan ürünler, tüketicilere yüksek kaliteli ürünler sunulmasını sağlamak için, ambalaj, etiket ve emniyetle ilgili standartlara uygunluğunu göstermektedir.
CE işaretleme sisteminde, uygunluk değerlendirme yöntemlerinin, ürünlerin özelliklerinin ve taşıdıkları risk oranlarını dikkate alan modüler anlayış uygulanır. Ürünün tasarım ve üretim aşamasında ilgili direktiflere uyduğunu belirlemeye yönelik modüllerin en az birinin uygulanması zorunluluğunu bulundurur. A’dan H’ye kadar çeşitli risk gruplarını kapsayan modüller ürünü tehlike derecesine göre sınıflandırır. Düşük riskli ürünlerde uygunluk değerlendirmesi için gerekli test ve belgelendirme üretici tarafından yapılır. Yüksek riskli ürünlerde ise test ve belgelendirmenin, AB tarafından onaylanmış kuruluşlar tarafından yapılması gerekir.
Ürün kullanımında oluşabilecek bir kaza durumunda, AB ülkelerinden biri tarafından ürünün gereklerine uymadığı belirtilirse, üreticinin CE işaretini kullanabilmek için gereken tedbirleri aldığını ve nedenin yanlış kullanım olduğunu ispatlaması gerekir. Bu nedenle üretici, ürün sorumluluğunun kendisinde bulunduğunu unutmamalı ve ürünle ilgili tüm bilgilerin bulunduğu Teknik Dosya’yı eksiksiz ve hatasız hazırlamalı ve üretildiği tarihten itibaren on yıl süreyle saklamalıdır.
CE Direktifleri ve Yönetmelikler

Ürün Grubu

İlgili Yönetmelik

İlgili AB Direktifi

 Yetkili Kuruluşlar

İlgili Türk Standardları

1.İnşaat malzemeleri (89/106/EEC)/
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
Construction products Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Standardlar
2.Asansörler (95/16/EC)/
Asansör Yönetmeliği
Lifts Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Standardlar
3.Gaz Yakan Aletler (90/396/EEC)/
Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik
Appliances Burning Gaseous Fuels Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Standardlar
4.Sıcak su kazanları (92/42/EEC)/
Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik
Hot Water Boilers Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Standardlar
5.Basınçlı kaplar (97/23/EC)/
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Pressure equipment Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Standardlar
6.Oyuncaklar (88/378/EEC)/
Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik
Toys Sağlık Bakanlığı Standardlar
7. Kişisel Koruyucu Donanımları (89/686/EEC)/
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
Personal protective equipment Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Standardlar
8. Makinalar (2006/42/AT)
Makina Emniyeti Yönetmeliği
Machinery Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Standardlar
9.Tıbbi cihazlar (93/42/EEC)/
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
Medical devices Sağlık Bakanlığı Standardlar
10.In vitro tıbbi tanı cihazları (98/79/EC)/
Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği
In vitro diagnostic medical devices Sağlık Bakanlığı Standardlar
11.Ölçü Aletleri (2004/22/EC)
Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
Measuring Instruments Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Standardlar
12.Otomatik Olmayan Tartı Aletleri (90/384/EEC)/
Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği  
Weighing Instruments Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Standardlar
13.Alçak Gerilim Cihazları (2006/95/AT)
Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik
Low voltage equipment Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Standardlar
14.Elektromanyetik Uyumluluk (2004/108/AT)
Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
Electromagnetic Compatibility Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Standardlar
15.Basit basınçlı kaplar (87/404/EEC)/
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
Simple pressure vessels Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Standardlar
16. Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar (90/385/EEC)/
Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
Active implantable medical devices Sağlık  Bakanlığı Standardlar
17.Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar (94/9/EC)/
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik
Equipment and protective systems intended for use in Potentially explosive atmospheres Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Standardlar
18.Sivil kullanım için patlayıcılar (93/15/EEC)/
Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
Explosives for civil uses Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Standardlar
19.Yolcu Taşıma Amaçlı Kablo Üzerinde Hareket Eden Araçlar (2000/9/EC)/
İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği
Cableway installations for persons Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Standardlar
20.Gezi Amaçlı Tekneler (94/25/EC)/
Gezi Tekneleri Yönetmeliği
Recreational craft Denizcilik Müsteşarlığı Standardlar
21. Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları (99/5/EC)/
Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği
Radio and telecommunications terminal equipment Telekomünikasyon Kurumu Standardlar