Helal Gıda Sertifikası

Neden Helal Gıda? 

 • Uluslararası akreditasyona sahip bir belgelendirmeye tabi olma,
 • Profesyonel uzman ve denetçiler tarafından sistem analizi yapılma,
 • Helal Gıda Sertifikası ile ilgili  standart dokümanlara, belgelere ve yönetmeliklere erişim ve süreç içerisinde ortak hareket etme,
 • İhtiyaç halinde uzmanlarımız tarafından verilecek seminerlere, sempozyumlara ve uzaktan eğitim konferanslarına katılma

Belgelendirmenin Yararları

 • Müşteri memnuniyeti
 • Üretilen Ürünün İslami usüllere uygun üretildiğini belgeleme
 • Kurumsal olarak rekabet edebilme
 • İslami ülkelere ticaret yapma kolaylık sağlama
 • Yasal izinler çıkartma ve ihalelere girme konularında kolaylık sağlama
 • Satış sonrası hizmetlerin güvenle yürütülmesini sağlama
 • Verilen hizmetin geriye yönelik olarak izlenebilirliğini sağlama
 • Sunulan ürünün hizmet kalitesini arttırma