Eğitim İhtiyaç Analizi

ihtiyaç analiziEğitim İhtiyaç Analizinin Amacı, bireysel ve kurumsal gelişimi sağlamak ve sürekli hale getirmek için, uygulamada karşılaşılan sorunları ve ihtiyaçları tespit etmek, değişim ihtiyacının ve isteğinin saptanarak uygun çözüm önerilerini sunmaktır.
 Firmaların Eğitim departmanları tarafından hazırlanan ve uygulanan eğitim ihtiyaç analizi anketleri mevcut. Ya da eğitim danışmanlığı konusunda faaliyet gösteren firmalardan da bunu temin edebilirler ve uygulatabilirler. Önemli olan çalışan personelin performans değerlendirmelerinde ve kariyer planlamalarında ortaya çıkan eksiklikler, geliştirilmesi gereken yetkinlikler, çalışanların beklentileri ve ihtiyaç duydukları eğitimler göz önünde bulundurulmaktadır. Gerek anketler gerekse şirketin toplu olarak ihtiyaç duydukları eğitimler belirlenerek bu uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Eğitimler sonunda varılmak istenen hedef ve sonuç da önemlidir. 
Aslında her şirketin kişisel gelişim eğitimleri ve kurum kültürü eğitimlerine sürekli olarak ihtiyacı var.. Teknik eğitimler de ihtiyaç duyuldukça alınmalıdır. Firma ve organizasyon olarak büyüme stratejileri güden şirketlerin yeni yapılanmalarında, motivasyon, oryantasyon, kurum kültürü ve sürekli gelişim eğitimleri kaçınılmazdır. Özellikle patron şirketlerinde çalışanların bireysel kalitesini arttırma yönünde eğitimler gereklidir. Bunlar, hem motivasyon açısından hem de eleman sirkülasyonunu azaltıcı ve çalışanların aidiyet duygularını arttırmaya yarayacaktır. Şirketin en önemli kaynağı insan gücüdür. Doğru ve yetişmiş ve her zaman değişime açık insan gücü şirkete her zaman katma değer yaratacak en önemli unsurdur.
Eğitim İhtiyaç Analizi hizmeti ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız: