İş Etüdü

iş etüdüİş etüdü, gelişme olanağı yaratabilmek amacıyla, belirli bir olayı ya da etkinliği ekonomiklik ve etkenlik yönünden etkileyen tüm kaynakları ve etmenleri dizgesel olarak araştırmaya yönelik ve insan çalışmasını geniş kapsamda inceleyen bir teknik olup özellikle İş Ölçümü ve Zaman Etüdü teknikleri için kullanılan genel bir terimdir.
İş etüdü verimlilikle doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle mevcut kaynaklardan sağlanacak üretimi, çok az ya da hiç yatırım gerektirmeksizin, arttırmak amacıyla çok yaygın olarak kullanılmaktadır. İş etüdü bilen ve uygulayan meslek gruplarının başında endüstri mühendisleri ve işletme mühendisleri gelmektedir.
İşletmelerde iş etüdü teknikleri uygulanarak yapılan iyileştirme çalışmaları, işletme yönetiminin ekonomik beklentilerini gerçekleştirmeye yöneliktir. İyileştirme çalışmalarının sonuçları da yine ekonomik ölçütlere göre değerlendirilir. Bu ölçütler, verimlilik, ekonomiklik ve kârlılıktır.
İyileştirme çalışmaları verimliliği arttırır. Verimliliğin artması, daha ekonomik çalışmayı sağlar. Daha ekonomik çalışma da kârlılığı arttırır. Bir işletmede kârlılığın artması kârın bir bölümünün yine iyileştirme çalışmaları için kullanılmasını sağlar. Bu döngü sistematik olarak devam ettiği sürece, işletmenin büyümesi ve devamlılığı mümkün olur.
İyileştirme çalışmaları olarakta tanımlanabilen iş etüdü tekniklerinin uygulanması sırasında, farklı amaçlara göre işletmenin tek bir çalışma yerinden, işletmenin tümüne kadar değişik iş sistemleri incelenir. Görev, girdi, çıktı, iş akışı, insan ( çalışan kişi ), üretim ya da çalışma aracı ve çalışma koşulları olarak tanımlanan iş sisteminin öğeleriyle ilgili eksiklik ve aksaklıklar saptanır. İnceleme sonucunda elde edilen bulgular değerlendirilerek iş sistemleri yeniden düzenlenir. İnceleme ve düzenleme sırasında, çalışan kişinin iş yapabilme gücü ve ihtiyaçları da gözönünde bulundurulur. Böylece, işin iyileştirilmesi ve işletmenin daha ekonomik çalışmasını sağlamaya yönelik hedeflere ulaşılır.
Uzun yıllar iş etüdü teknikleri, “zaman ve hareket etüdü” olarak adlandırılmıştır. Ancak, zamanla iş etüdü tekniklerinin gelişmesi ve çeşitli sektörlerde yaygın bir kullanım alanı bulması ile bu adlandırmanın dar kapsamlı olduğu ve iş etüdü tekniklerini yeterince tanımlayıcı olmadığı konusunda görüş birliğine varılmıştır.
İş Etüdü hizmeti ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız: