Marka ve Patent Danışmanlığı

marka patentMarka DanışmanlığıMarka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir. (556 sy.  Kararname Madde 5)

Markaların koruma süresi 10 yıldır. 10. yılın sonunda yenileme gerekmektedir. Yenileme süresi tescilin bitinden 6 ay önce başlar . Tescil süresinin bitişinden itibaren 6 ay içinde  yapılacak yenileme başvuruları da dikkate alınmakla beraber, yatırılması gereken harç miktarı da artacaktır.
Hizmetler :
 • Marka ön araştırma
 • Başvuru dosyasının hazırlanması
 • Belgelendirme işlemlerinin takibi
 • Tescil sonrası izleme ve varsa itiraz işlemlerinin yapılması
 • Marka devir işlemleri
 • Marka lisans işlemleri
 • Marka yenileme hizmetlerini sunmaktadır.

 

Patented Stamp Showing Registered Patent Or TrademarkPatent DanışmanlığıPatent; buluş sahibinin buluşunu belli bir süre üretme – kullanma – satma ve ticaretini yapma  hakkıdır. Bu hakkı gösterir belgeye de patent denebilir. Buluş ise; sanayide (tarım dahil) göze  çarpan bir soruna getirilen çözümdür.

Ancak her buluş patent olarak tanımlanamaz. Bir buluşun patent alabilmesi için şu üç kurala  uygun olması gerekir.
 1. Yenilik: başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir.
 2. Tekniğin bilinen durumunun aşılması: “Konuda uzman bir kişinin kolayca düşünüp uygulamaya koyamayacağı” nitelik anlamındadır.
 3. Sanayiye uygulanabilirlik: tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması kriterleri aranır.
Hizmetler:
 • Teknik resim ve çizimlerin hazırlanması ve teknik danışmanlık,
 • Tarifname ve istemlerin hazırlanması dosyalanması,
 • Gerekli durumlarda çeviri işlemlerinin yapılması,
 • Hukuki danışmanlık-Takip ve itiraz işlemlerinin yapılması,
 • Devir ve lisans işlemlerinin yapılması,
 • Takip ve itiraz işlemleri,
 • Yıllık ücretlerin takibi ve ödenmesi
 • Yurtdışı başvuru işlemleri

 

Endüstriyel Tasarım Danışmanlığı
“”Tasarım”, bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü” (554 sy.kararname Md.3) ifade eder. Tanımı kısaca özetlemek gerekirse, tasarım tescilinin bir ürünün dış görünüşünün tescili olduğunu ileri sürebiliriz. Nitekim tasarım tescilinin ürünün fonksiyonu ile hiçbir ilişkisi yoktur. Tasarımda önemli olan ürün üzerinde uygulanmış bulunan yaratıcı faaliyettir. Tasarımın koruma süresi 5 yıl olup, 25 yıla kadar uzatılabilir.
Hizmetler:
 • Müracaat dosyalarının hazırlanması ve başvurularının yapılması,
 • Bültenlerin takibi,
 • Tüm belgelendirme aşamalarının takibi,
 • Gerekli durumlarda itirazların yapılması,
 • Taklit ve kullanım durumlarda hukukçularımız aracılığıyla yasal yollara müracaat edilmesi,
 • Devir ve lisans işlemlerinin yürütülmesi,
 • Süresi dolan tasarımların yenilenmesi hizmetlerini kapsar.