Kalite İç Tetkik Eğitimi

ic tetkikİç tetkik bir kuruluşun yönetim sisteminin bu konuda eğitim almış personeli tarafından denetlenmesidir.Bu eğitimle ISO standartlarının üzerinde durduğu en önemli konu iç tetkiki yapan personelin bağımsızlığı ( kişi kendi işini denetlememeli  ve belirli periyotlarda bu denetimlerin yapılması ve raporlanması kazanımı oluşacaktır. Firmalarda bu faaliyet yılda en az bir defa yapılmalıdır.

Genel olarak bakıldığında kuruluşların YGG toplantısı ve iç tetkikleri aynı sayıda gerçekleştirdiği ve önce iç tetkiklerin sonrasında YGG toplantısının yapılması şeklinde uygulandığı görülmektedir. Kuruluşlar yılbaşında organizasyonda yer alan bütün birimlerin ve faaliyetlerin hangi tetkikçi tarafından hangi tarihte veya tarihlerde tetkik edileceğini gösterir bir iç tetkik planı hazırlamaktadır. Bu plana uygun olarak tetkikçi gereken hazırlıklarını yaparak o birimi denetlemekte denetimde varsa uygunsuzluk bunları ilgili formlara ( DÖF vb ) kayıt etmekte ve düzeltme talep etmekte , denetimlerde soru listesi kullanmakta ve sonrasında bunu bir rapora dökmekte ve sunmaktadır.Standart işte bütün bu faaliyetlerin nasıl yürütüldüğünün bir metoda bağlanarak ve bir prosedür yazarak dokümante haline getirilmesini talep etmektedir.

EĞİTİMİN HEDEFİ : Kuruluş İçerisinde İç Tetkiklerinin ve Tedarikçi Değerlendirme Tetkikçilerinin yetiştirilmesinin sağlamak.

EĞİTİM KONULARI

  • ISO 9001 Standardı Maddelerinin Tetkikçi Gözüyle Değerlendirilmesi
  • ISO 19011 Standartlarının Tanıtımı
  • Tetkik Çeşitleri
  • Tetkikin Faydaları
  • Tetkik Yönetimi
  • Tetkikin Planlanması
  • Soru Listelerinin Hazırlanması

Tetkikin Gerçekleşmesi
· Tetkiki Başlatıp Yürütmek
· Delillerin Toplanması
· Gözlem
· Açılış Toplantısı
· Uygunsuzluklar
· Bulguların Gözden Geçirilmesi
· Bulguların Sunulması
· Kapanış Toplantısı
· Tetkikin Sonuçlandırılması
· Takip Tetkikleri
BEKLENEN KAZANIMLAR: İç Tetkik konusunda yöneticilerin, mühendislerin ve teknikerlerin uzmanlaşmasını ve iç tetkiki etkin bir şekilde uygulayabilmelerini sağlamak

Eğitim ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız: