Uygulamalı AB Proje Yönetimi Eğitimi

proje döngüsü yönetimi
AB Proje Yönetimi Eğitimi ile katılımcıların Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen proje teklifi hazırlama formatı olan “Proje Döngüsü Yönetimi”ni kavrayıp, AB Hibe Programları konularında eğitilmeleri amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda katılımcılar kendi projelerini AB formatlarına uygun şekilde sunabilecek ve projeleri yönetebileceklerdir.
Program İçeriği:
 • AB Proje Döngüsü Yönetimi Metodolojisi
 • Paydaş, Sorun, Hedef, Strateji Analizi
 • Mantıksal Çerçeve Matrisi
 • Faaliyet Planı
 • Bütçe
 • AB Hibe Sistemleri
Kimler Katılmalıdır?:
 • Üniversite Öğrencileri
 • İş Adamları
 • Kamu Çalışanları
 • Öğretim Görevlileri
 • Dernek Yöneticileri
 • Vakıf Yöneticileri
 • Şirket Çalışanları (Şirketlere özel Proje Yönetimi ve Takım Çalışması Eğitimi verilmektedir. )

Eğitim ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız: