TÜBİTAK Destekleri

tubitak_logoToplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olma vizyonunu benimseyen TÜBİTAK, akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri desteklemek, ulusal öncelikler doğrultusunda Araştırma-Teknoloji-Geliştirme çalışması yürüten Ar-Ge enstitülerini işletme işlevlerinin yanı sıra, ülkemizin Bilim ve Teknoloji politikalarını belirlemekte ve toplumun her kesiminde bu farkındalığı artırmak üzere kitaplar ve dergiler yayınlamaktadır. Bilim insanlarının yurt içi ve yurt dışı akademik faaliyetleri burs ve ödüller ile desteklenmekte, özendirilmekte, üniversitelerimizin, kamu kurumlarımızın ve sanayimizin projeleri fonlanarak, ülkemizin rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir.

 


SANAYİ Ar-Ge PROJE DESTEKLERİ

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

 • 1501 – Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 • 1503 – Proje Pazarları Destekleme Programı
 • 1505 – TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
 • 1507 – KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
 • 1509 – Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 • 1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı
 • 1512 – TÜBİTAK Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

AKADEMİK Ar-Ge DESTEKLERİ
Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)

 • 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
 • 1002 – Hızlı Destek Programı
 • 1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı
 • 1007 – Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı
 • 1008 – Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı
 • 1010 – Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı
 • 1011 – Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı
 • 1301 – Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAP) Destekleme Programı
 • 3501 – Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (Kariyer Programı)


BİLİM VE TOPLUM PROJE DESTEKLERİ

Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı

 • 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı
 • 4003 – Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı


AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI DESTEKLERİ

AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi (UKO)

Yeni Destek Programları:

 • Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Seyahat Desteği
 • Katılımı Özendirme Ödül Destek Desteği
 • Proje Önerisi Ön-Değerlendirme Desteği

İKİLİ VE ÇOKLU İŞBİRLİKLERİ
İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü

 • İkili İşbirliği / Proje Başvuru Çağrıları
 • COST Programı Projeleri
 • ESF – Avrupa Bilim Vakfı Projeleri

BURSLAR
Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Destek Programları

 

TÜBİTAK Destekleri ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız: