Horizon 2020 Ulusal Açılış Programı

horizon_2020

Avrupa Birliği’nin (AB) araştırma destek programlarından Horizon 2020’nin ulusal açılış etkinliği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın katılımıyla, 4-5 Haziran’da İstanbul’da düzenlenecek. 79 milyar Avro bütçeli programdan Türk araştırmacılar da yararlanabilecek.

Avrupa Birliği Komisyonu’nun bilim ve teknoloji alanındaki çalışmaları desteklediği 30 yıllık Çerçeve Programları, Horizon 2020 ile devam ediyor. Türkiye, ilk kez 2002-2006 yıllarında TÜBİTAK koordinatörlüğünde 6. Çerçeve Programı’na üye oldu. Şimdi ise 7. Çerçeve Programı’nın (2007-2013) devamı olan Horizon 2020 Programı’nda yer alacak. 2014-2020 yılları arasında yürütülecek program, Avrupa çapında araştırmacılar ve araştırma kuruluşları arasındaki işbirliği faaliyetlerini destekleyecek. Geleceğin teknolojilerine uluslararası ortaklıklar yoluyla yön verecek.

Horizon 2020 Programı’nın ulusal açılış etkinliği, 4-5 Haziran 2014 tarihinde Hilton İstanbul Bosphorus Oteli’nde düzenlenecek. Etkinliğe, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, AB Bakanlığı Müsteşar Vekili Ahmet Yücel, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak ve AB Komisyonu adına Araştırma ve Yenilik Genel Direktörü Robert Jan Smits katılacak. Türkiye’nin Horizon 2020 katılımına yönelik hazırlanan ‘Anlaşma Metni’, Türkiye adına AB Bakanlığı Müsteşar Vekili Ahmet Yücel, AB adına ise Robert Jan Smits tarafından imzalanacak.

İki günlük etkinlikte, AB Komisyonu yetkilileri ve uzmanlar tarafından Horizon 2020 Programı’nın içeriği, çağrıları ve katılım kuralları hakkında bilgi verilecek. Bilgi ve iletişim teknolojileri, akıllı şehirler odaklı paralel oturumların yanı sıra araştırmacı dolaşımı ve bireysel araştırma faaliyetlerine yönelik destekler tanıtılacak. Etkinlikte ayrıca, çok ortaklı ve KOBİ’lere yönelik proje yazma eğitimi düzenlenecek. 7. Çerçeve Programı’nda deneyim kazanmış akademi ve sanayi temsilcilerinin de bulunacağı etkinliğin, 700’ün üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapması bekleniyor.

Horizon 2020’nin İlk Çağrıları Açıldı

Horizon 2020 Programı kapsamında belli aralıklarla proje çağrılarına çıkılacak ve başarılı projelere parasal destek sağlanacak. Programın 2014-2015 dönemi ilk çağrıları 11 Aralık 2013’de açıldı. Çağrılara bilim insanları, KOBİ’ler, sanayi kuruluşları, kamu kurumları, bireysel araştırmacılar ve sivil toplum örgütleri başvuruda bulunabiliyor. Çağrılar kapsamında toplam 15 milyar Avro’luk fon başarılı projelere dağıtılacak. Araştırmacılar ve kuruluşlar, bilgi iletişim teknolojileri, nanoteknoloji, biyoteknoloji, ileri üretim teknolojileri, robot ve uzay teknolojileri, sağlık, tarım ve gıda, denizcilik ve biyo-ekonomi, enerji, ulaştırma, iklim, çevre, kaynak verimliliği ve hammadde, sosyal bilimler ve güvenlik alanlarında Avrupalı paydaşları ile bir araya gelerek proje başvurularında bulunabilecekler.

Başarılı Türk Araştırmacılara TÜBİTAK’tan Ödül

TÜBİTAK AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon Ofisi (UKO), Horizon 2020 Programı’ndan ülkemizin en üst düzeyde faydalanabilmesi için çalışmalarda bulunacak. Türk araştırmacılara kılavuzluk yapacak Ulusal Koordinasyon Ofisi, araştırmacı ve iş dünyası temsilcilerine proje hazırlama, sunma, hukuki ve finansal konularda yardım sağlayacak ve Avrupalı Ar-Ge ve yenilik aktörleri ile bir araya gelmelerine yardımcı olacak. Tüm bu süreçlerde araştırmacılara maddi destek sağlamak adına yeni bir teşvik mekanizması da oluşturuldu. Bu mekanizma ile araştırmacılara seyahat, organizasyon, proje yazma, ön-değerlendirme hizmetleri sunulacak. Bunun yanında, Horizon 2020 Programı’nda başarı sağlayan araştırmacılara projedeki rolleri ve bütçelerine paralel olarak başarı teşvik ödülleri verilecek.

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply