İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı Teklif Çağrısı

European-Commission

Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı kapsamında “Sosyal Hizmetler Alanında Reformları Destekleyen Sosyal Politika Yenilikleri” başlıklı teklif çağrısı yayınlanmıştır. Son başvuru tarihi 16 Kasım 2015 olup tüm başvuru belgelerinin rehberde yer alan bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese ulaştırılmış olması gerekmektedir.

Bu teklif çağrısı için öngörülen toplam bütçe tutarı 10.8000.000 €’dur. Talep edilebilecek hibe miktarı ise her bir proje için minimum 750.000 € ile maksimum 2.000.000 € arasında olmalıdır.

Başvuru Sahibinin Uygunluğu

Hibeler, bir esas başvuru sahibi ile en az bir tane eş başvuru sahibinden müteşekkil konsorsiyumlara verilecektir. Teklifler bir ya da daha fazla eş başvuru sahibini kapsayabilir.

Esas başvuru sahibi ve eş başvuru sahibi organizasyonlar;

  • Kamu kuruluşu, özel veya kar amacı gütmeyen bir kurum olmalıdır.
  • Tüzel kişiliğe sahip ve EaSI programının PROGRESS eksenine katılma yetkisine sahip aşağıdaki ülkelerden birinde kayıtlı olmalıdır:

– AB Üye Devletler,

– EEA Anlaşması uyarınca İzlanda ve Norveç,

– Arnavutluk, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye.

Esas başvuru sahibi organizasyonlar;

  • Ya istihdam ve sosyal politikaların uygulanması ve/veya tanımlanması yetkisine sahip ve/veya istihdam ve sosyal hizmetlerinin ulusal, bölgesel ya da yerel düzeyde sunumuna ve finansmanına yetkili kamu otoriteleri,

Ya da

  • İstihdam ve sosyal politika alanlarında kilit rol oynayan veya istihdam ve sosyal hizmetlerin ulusal, bölgesel ya da yerel düzeyde sunulmasını sağlayan sosyal teşebbüsleri içeren özel ya da kar amacı gütmeyen bir kuruluş olmalıdır.

Rehberin tamamına ve diğer başvuru belgelerine buradan ulaşabilirsiniz.

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply