KOSGEB Kurumsallaşma ve Markalaşma Desteği

kosgeb-logoÜlkemizdeki işletmelerin %99,8’ini Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) oluşturmaktadır. Bu oran göz önünde tutulduğunda, KOBİ’lerin ülke ekonomisindeki rolü ve sanayimizin profilini oluşturdukları görülmektedir. Ülke sanayimizin gelişmesi, KOBİ’lerin gelişmesi ile doğru orantılı olacaktır. KOBİ’lerin ülke ekonomisindeki önemi, KOBİ’lerin bilgilendirilmesi ve geliştirilmesini gerekli kılmaktadır.
Kurumsallaşma son yıllarda, işletmelerimizin yapısal sorunları arasında en çok konuşulan konulardan birisidir. Kurumsallık, profesyonel bir yönetim anlayışını, profesyonel bir yaklaşımla dünyaya bakışı getirmektedir. Kurumsal yapıya sahip olmak, işletmelerin büyümeleri için ihtiyaç duydukları finansman kaynaklarına erişimi kolaylaştırmaktadır. İşletmelerin yaşam döngülerini uzatmak kurumsallaşma ile mümkün olmaktadır. Küreselleşen dünyada, yerel ve uluslararası marka olmanın yolu kurumsallaşmaktan geçmektedir. İşletmelerimiz, kurumsal yönetim ilkelerini içselleştirdikleri takdirde, kurumsal yönetimin şeffaflık, eşitlik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri ışığında kendilerini yenileyebilecekler ve markalaşma yolunda emin adımlarla yürüyebileceklerdir.
KOBİ’lerde marka yaratmak ise; KOBİ’lerin dış pazarlara açılması, büyümesi, yeni yatırım ve tanıtım olanaklarına kavuşması gibi nedenlerden dolayı büyük önem taşımaktadır. Küçük bir telefon uygulamasının bir anda milyarlarca dolar gelir getirmesi, günümüz dünyasının projeksiyonunu ortaya koymaktadır. Markalaşma, şirketlerin ürettikleri ürün ve hizmetlerin karlılıklarını arttırabileceği gibi firmaların itibarını yükselterek kurumsal marka değerini de arttırmaktadır. Bugün markalaşmış birçok şirketin marka değerinin bilanço değerlerinin çok üstünde olduğu görülmektedir.
KOSGEB olarak, KOBİ’lerin kurumsal yönetim becerileri ve markalaşmaları sürecindeki sorunlarının tartışılması, genel sorun başlıkları ve çözüm önerilerinin tespit edilmesi için 24 Haziran 2014 tarihinde Ankara’da konuya tarafkurum/kuruş, özel sektör ve akademisyenlerin katılımında bir Çalıştay gerçekleştirilmiştir.Çalıştay sonucunda elde edilen bilgiler ışığında, KOBİ’lerimizin KOBİ Proje Destek Programı kapsamında;
KOBİ’lerin yönetim becerilerinin ve kurumsal yetkinliklerinin geliştirilmesi,
KOBİ’lerin markaya yönlendirilmesi,
konu başlıklarında hazırlayacakları projelerin desteklenmesine karar verilmiştir.

Program kapsamında KOBİ’lerimiz tarafından en az 6 en fazla 24 ay olarak hazırlanacak projelere işletme başına 150.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek verilecektir.

Program Kapsamında;
Kurumsallaşma konusunda 250 KOBİ,
Markalaşma konusunda 250 KOBİ,
olmak üzere 50.000.000.-TL (ellimilyon) bütçe ile toplam 500 KOBİ’nin Projesi desteklenmesi hedeflenmiştir.

Ayrıntılı bilgi ve destekten yararlanmak için lütfen tıklayınız

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply