KOSGEB Uluslararası Hızlandırıcı Destek Programı

kosgeb_hizlandirici_destek_programiDestek programı 2 kategoriden oluşmaktadır;

a-) Organizasyonel Uluslararası Hızlandırıcı Programı:

Organizasyonel Uluslararası Hızlandırıcı Programı kapsamında, işletmelerin KOSGEB birimleri, üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, teknoloji transfer ofisleri ve özel kuluçka merkezleri/hızlandırıcılar tarafından münferiden veya birlikte düzenlenecek uluslararası hızlandırıcı programlarına katılmalarına destek verilmektedir.

Organizasyonel Uluslararası Hızlandırıcı Programı’nın düzenlenebilmesi için başvuru esnasında KOSGEB Veri Tabanına kayıtlıen az 5 (beş), en fazla 10 (on) işletmenin yer alması gerekir ve bunların dışında başka işletme programa dâhil edilemez.Destek ödemesinin yapılabilmesi için en az 5 işletmenin katılımı zorunludur. Bu nedenle program organizasyonunun maksimum işletme sayısına göre planlanması önerilmektedir.

Başvuru dönemleri dışında organizasyon başvurusu kabul edilmemektedir.

Organizasyonel Uluslararası Hızlandırıcı Programı kapsamında 5 işletme için başvuru yapılmış ve ilgili Program onaylanmış olsun. Bu 5 işletmeden 1 tanesi Programa katılım sağlayamazsa toplam katılım 4’e düşeceği için Uygulama Esasları gereği diğer işletmelere ödeme yapılmamaktadır.

Organizasyonel Uluslararası Hızlandırıcı Programı kapsamında 10 işletme için başvuru yapılmış ve onaylanmış ise bu 10 işletmeden en az 5 tanesi Programa katılım sağlamalıdır. Katılım sağlayacak işletmelerin organizasyondan önce bağlı bulundukları KOSGEB Müdürlüklerine program başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Program başvurusu yapmayan ve/veya katılım sağlamayan işletmelere ödeme gerçekleştirilmemektedir.

 b-)Bireysel olarak katılım sağlanacak uluslararası hızlandırıcı programı:

Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarı ile tamamlanmış işletmelerin bireysel olarak uluslararası hızlandırıcı programlarına katılmalarına destek verilir.

Bireysel olarak katılım sağlanacak uluslararası hızlandırıcılar, ilgili Başkanlık birimi tarafından belirlenir ve www.kosgeb.gov.tr internet adresinde yayınlanır.

İşletmeye destek ödemesi yapılabilmesi için tüm hizmetleri başvuruda belirttiği uluslararası hızlandırıcıdan/hızlandırıcılardan alması gerekir.

Bireysel olarak katılım sağlanacak Uluslararası Hızlandırıcı Programında işletmelerin,hızlandırıcılarda yer kiralaması esastır.Program ayrıca aşağıdaki faaliyetlerden en az ikisini de içermelidir; Mentörlük hizmeti,

Risk sermayedarları ve iş melekleri ile görüşmeler, Eğitim hizmeti, Danışmanlık hizmeti ve Uluslararasılaşmasını kolaylaştıracak diğer profesyonel ağlara erişimi.

Bireysel olarak katılım sağlanacak Uluslararası Hızlandırıcı Programı için seyahatin süresi en fazla 30 gün olup, başlangıç ve bitiş tarihi dışında alınan hizmetler destek kapsamında değildir.

Bireysel olarak katılım sağlanacak Uluslararası Hızlandırıcı Programlarında destek unsurlarında;

  • Bir günlük hızlandırıcı yer kirası için verilecek desteğin üst limiti 50 ABD Doları,
  • Bir gecelik konaklama için verilecek desteğin üst limiti 200 ABD Doları,
  • Gidilecek şehre yapılan ekonomi sınıfı havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretleri kriterleri esas alınır.

Organizasyonel Uluslararası Hızlandırıcı Programı başvurusu ve değerlendirme dönemleri;

 
Başvuru Dönemi Değerlendirme Dönemi
  1. Dönem
Ocak Şubat
  1. Dönem
Mart Nisan
  1. Dönem
Mayıs Haziran
  1. Dönem
Temmuz Ağustos
  1. Dönem
Eylül Ekim
  1. Dönem
Kasım Aralık

 

Ayrıntılı bilgiye ve programın uygulama esaslarına ulaşmak için lütfen tıklayınız:

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply