Küresel İnovasyon Endeksi Türkiye Eylem Planı ve Stratejisi 2021-2023

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nun (YOİKK) 2019-2020 Eylem Planı kapsamında ortaya konulan, Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonunda hazırlık aşamasında farklı kurum ve kuruluşlardan uzmanların dahil olduğu, benim de Fikri Mülkiyet Hakları çalışma grubunda yer aldığım “Küresel İnovasyon Endeksi Türkiye Eylem Planı ve Stratejisi 2021-2023” yayımlanmıştır.

İlgili dokümana ulaşmak için lütfen tıklayınız:

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply