Marie Skłodowska Curie Araştırma Bursu Başvuruları Başladı

marie_curie_1Marie Skłodowska Curie Bireysel Araştırma Bursları çağrısı yılda bir defa açılacak olup; o yıl için belirlenen çağrı kapanış tarihine kadar başvuruları kabul edecektir. Bu program kapsamında tüm araştırma alanlarından proje önerileri desteklenmekte olup deneyimli araştırmacıların ülkeler arası dolaşımına olanak sağlanmaktadır. Marie Skłodowska  Curie Bireysel Araştırma Burslarına başvuru yapacak araştırmacıların proje önerilerinin Avrupa Komisyonu’na internet üzerinden araştırmacının araştırmalarını yürüteceği kurumdan belirlemiş olduğu kurum kontak kişisi tarafından sunulması gerekmektedir. Son başvuru tarihi 10 Eylül 2015‘tir.

Başvuru Şartları

Başvuru yapacak araştırmacıların aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir;

Deneyimli Araştırmacı Olma Koşulu: Başvuru yapacak araştırmacıların ilgili programın çağrı kapanış tarihi itibari ile doktora derecesini almış ya da en az 4 yıl tam zamanlı araştırma deneyimine sahip olmaları gerekmektedir.

Dolaşım Koşulu: Başvuru yapacak araştırmacıların ilgili programın çağrı kapanış tarihi itibari ile geldikleri/gidecekleri ülkede son 3 yıl içerisinde 12 aydan fazla bulunmamış olmaları gerekmektedir. Bu kural ilgili programa AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkeler dışından bu ülkelere gelmek için başvuru yapan araştırmacılar ile araştırma çalışmalarına çeşitli sebepler ile ara verdikten sonra yeniden başlamak üzere başvuru yapan araştırmacılar için son 5 yılda 3 yıldan fazla süre ile projelerini gerçekleştirecekleri ülkede bulunmamış olmalarını gerektirmektedir.

Marie Skłodowska Curie Araştırma Programları ve Burslarından faydalanacak araştırmacı ve araştırma gruplarının hazırlayacağı nitelikte proje önerilerinin mutlaka uluslararası ya da sektörler arası dolaşım gerektirir olması gerekmektedir.

Avrupa İçi Dolaşım Boyutu:

AB Üye Ülkeler ve Horizon 2020 Programına anlaşma ile dahil olmuş Asosiye Ülkelerden araştırmacılar yine bu ülkelerde yer alan bir üniversite ya da araştırma faaliyeti yürüten sanayi kurumunda ülke değiştirmek kaydı ile dolaşım sağlamak istemeleri halinde bu programdan faydalanabilmektedir. Bu program kapsamında Türkiye’den Almanya’ya yada farklı bir AB Ülkesine giden araştırmacılar faydalanabileceği gibi Almanya yada farklı bir AB Ülkesinden Türkiye’ye gelen araştırmacılar da faydalanabilmektedir.

Destek Kapsamı

  • En az 12 en fazla 24 ay süreli bireysel araştırma projeleri desteklenmektedir.
  • Destek miktarı araştırmacının proje süresince tüm yaşam giderlerini ve kuruma masraflarının kapsar nitelikte olup; araştırmacının deneyim süresine, bakmaya yükümlü olduğu aile ya da ebeveynleri olup olmadığına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Avrupa’ya Gelen Araştırmacı Boyutu:

AB Üye Ülkeler ve Horizon 2020 Programına anlaşma ile dahil olmuş Asosiye Ülkeler dışında bulunan bireysel araştırmacılar, AB Üye Ülkeler yada Asosiye Ülkelerde yer alan bir üniversite ya da araştırma faaliyeti yürüten sanayi kurumuna gelmek istemeleri halinde bu programdan faydalanabilmektedir. Bu program kapsamında ABD’den Türkiye’ye gelen araştırmacılar destek alabilmektedir.

Destek Kapsamı

  • En az 12 en fazla 24 ay süreli bireysel araştırma projeleri desteklenmektedir.
  • Destek miktarı araştırmacının proje süresince tüm yaşam giderlerini ve kuruma masraflarının kapsar nitelikte olup; araştırmacının deneyim süresine, bakmaya yükümlü olduğu aile ya da ebeveynleri olup olmadığına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Avrupa Dışına Giden Araştırmacı Boyutu:

AB Üye Ülkeler ve Horizon 2020 Programına anlaşma ile dahil olmuş Asosiye Ülkelerde bulunan araştırmacılar bu ülkeler dışında ABD, Kanada, Japonya gibi ülkelerde yer alan bir üniversite ya da araştırma faaliyeti yürüten sanayi kurumuna araştırma amaçlı dolaşım sağlamak istemeleri halinde bu programdan faydalanabilmektedir.  Bu program kapsamında Türkiye’den bir araştırmacı ABD’de araştırma faaliyetleri yürütebilmektedir.

Destek Kapsamı

  • En az 12 en fazla 24 aylık araştırma projeleri desteklenmekte olup, Avrupa dışında geçen sürenin ardından sabit 12 ay süre ile AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkelere geri dönüş yapılması mecburiyeti bulunmaktadır.
  • Destek miktarı araştırmacının proje süresince tüm yaşam giderlerini ve kuruma masraflarının kapsar nitelikte olup; araştırmacının deneyim süresine, bakmaya yükümlü olduğu aile ya da ebeveynleri olup olmadığına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.  Zorunlu geri dönüş süresi boyunca da destek devam etmektedir.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply