Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı

orta_anadolu_kalkinma_ajansiOrta Anadolu Kalkınma Ajansı, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarının yapılmasına katkı sağlayacak faaliyetlere Doğrudan Faaliyet Destek Programı başlığı altında mali destek verecektir. Faaliyet teklifi son başvuru tarihi (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) ortamında) 21.11.2014 cuman günü saat: 23:50’dir. Faaliyet teklifi son teslim tarihi ise 28.11.2014 Cuma Saat:18:00’dir.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarının yapılmasına katkı sağlayacak faaliyetlere Doğrudan Faaliyet Destek Programı başlığı altında mali destek verecektir.

Ayrıca, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezi, teknoloji geliştirme merkezi gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine ilişkin araştırma ve planlama çalışmalarına da destek verecektir.

Bu program kapsamında desteklenecek faaliyetler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 1.000.000 TL olup, verilecek destek miktarı asgari 20.000 TL ve azami 80.000 TL olacaktır. Destek kapsamında faaliyet bütçesinin en az %25’i, en fazla ise %100’ü hibe olarak desteklenecektir.

Bu programda sadece TR72 Bölgesi (Kayseri, Sivas, Yozgat)’nde yer alan valilikle, kaymakamlıklar, il özel idareleri ve belediyeler, üniversiteler, en az 3 ay önceden kurulmuş olması koşuluyla sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ve teknoparklar vb. kurum ve yapılanmalar faaliyet desteğinden faydalanabilirler.

Bu programa, yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler dışındaki gerçek kişiler ve kâr amacı güden kurum ve kuruluşlar başvuru sahibi veya ortak olarak başvuramazlar. Faaliyet teklifi son başvuru tarihi (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) ortamında) 21.11.2014 cuman günü saat: 23:50’dir. Faaliyet teklifi son teslim tarihi ise 28.11.2014 Cuma Saat:18:00’dir.

Doğrudan Faaliyet Destek Programı bir teklif çağrısı olmamakla beraber programda her bir faaliyet teklifi Ajans’a ulaştığı tarihten itibaren “en fazla yedi gün içinde” teknik ve mali açıdan değerlendirilecek ve başarılı bulunan başvurular destek kararı için ilk toplantısında gündeme alınarak onaylanmak üzere Yönetim Kurulu’na sunulacaktır. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu’nun vereceği destek kararları neticesinde program için ayrılmış olan destek bütçesinin başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuruların yapılması için son tarih olarak 21/11/2014 tarihi belirlenmiş olmakla birlikte başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için belirtilen son tarihi beklememeleri tavsiye edilmektedir.

Doğrudan Faaliyet Destek Programı’na ilişkin detayları, yararlanabilecek kurumlar listesine, başvuru rehberi ile gerekli diğer dokümanlara ve eklere buradan ulaşabilirsiniz.

Daha fazlası için tıklayınız.

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply