Rekabetçi Sektörler Programı 2. Dönem Çağrısı

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) 2014-2020 döneminde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı
ikinci dönemi kapsamında Türkiye’nin 81 ilini de içeren proje teklif çağrısına çıkılmıştır.“Yaratıcı Endüstriler” ve “Araştırma ve Geliştirme” başlıklarında çıkılan ve toplam bütçeleri sırasıyla 20 ve 30 milyon Avro olan çağrıya başvurular 1 Nisan – 29 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

PROGRAM HAKKINDA

Türkiye’nin gelişmekte olan bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin, gerek iç gerekse dış piyasada rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak tasarlanan Rekabetçi Sektörler Programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği ortak girişimi olarak hayata geçirilmiştir.

Türkiye ve Avrupa Birliği mali işbirliği anlaşması çerçevesinde 2007 yılından bu yana yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı Türkiye’nin kalkınma stratejisinde yer alan bir çok öncelikli alanda geliştirilmiş projeye finansal ve teknik destek sağlamaktadır.

Rekabetçi Sektörler Programının amacı, Türkiye’deki bölgesel farklılıkların dengelenmesi için KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılarak sosyal ve ekonomik kalkınma sağlanması, böylelikle  ülke ekonomisinin AB ülkeleri seviyesine yükseltilmesi olarak özetlenebilir.

Programın birinci dönemi 2007-2013 arasında uygulanmış, bu dönemde imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin daha rekabetçi olabilmek için belirlenen ihtiyaçlarının karşılanmasından, ortak kullanım tesislerinin kurulmasına; yenilikçi teknolojilere zemin ve kaynak sağlanmasından, turizm alt yapısının geliştirilmesine bir çok farklı hedefle yola çıkan projeye mali kaynak aktarılmıştır.

Proje Dokümanlarına ve bilgilendirme toplantı tarihlerine ulaşmak için lütfen tıklayınız:

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply