Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 3. Dönem Başvuruları

tekno_yatirim_destek_programiAr-Ge ve yenilik projesi/faaliyeti çıktılarının ticarileşmesi ve yatırımı noktasında ciddi bir destek programına duyulan ihtiyaçtan yola çıkılarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ile teknoloji tabanlı ürünlerin üretimine yönelik yatırımların desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda; kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik, ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler veya özkaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek yatırımlar desteklenmektedir.

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 3. dönem başvuruları 9 Kasım – 25 Aralık 2015tarihleri arasında,https://biltek.sanayi.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır. Başvurular sadece internet üzerinden Elektronik İmzalı (e-imzalı) olarak alınacak olup başvuru formunun ve ek belgelerin çıktıları Bakanlığımıza gönderilmeyecektir. Bu kapsamda, başvuru yapmak isteyen işletmelerde temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin e-imza temin etmeleri gerekmektedir.

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply