TKDK IPARD 14. Başvuru Çağrısı

tkdkGıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 17.04.2015 tarihinde On Dördüncü Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

14. Çağrıda;

  • Süt üreten tarımsal işletmelere yatırım,
  • Kesimhane ve Et İşleme Tesisleri,
  • Süt ürünlerinin işlenmesine ve pazarlanmasına,
  • Su ürünlerinin işlenmesine ve pazarlanmasına,
  • Meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesine ve pazarlanmasına yönelik yatırımlar desteklenecektir.

Başvurular 11.05.2015 tarihi saat 09.00’dan itibaren, yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlayacak.

Başvuruların son teslim tarihi 05.06.2015, saat 23.00’dir.
14. Başvuru Çağrı İlanı için tıklayınız.

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply