TÜBİTAK BiGG Programı 2015 Çağrısı 2. Aşama Değerlendirmeleri Sonuçlandı

bigg-logoKazanan iş planlarının teknoloji alan dağılımına bakıldığında; %32’sinin bilişim, %14’ünün biyoteknoloji, tarım, çevre ve gıda, %22’sinin elektrik-elektronik, %11’inin makine-imalat, %7’sinin malzeme, metalürji ve kimya, % 14’ünün ulaştırma, savunma, enerji ve tekstil alanlarından olduğu görüldü.

Kazanan iş planlarının yoğunlukta olduğu şehirler sırasıyla; Ankara (68), İstanbul (62) ve İzmir (32)’dir.

Kazanan girişimcilerin,

  • % 32’si lisans mezunu, % 13’ü yüksek lisans öğrencisi, % 20’si yüksek lisans öğrencisi, %10’u doktora öğrencisi ve %25’i doktora dereceli,
  • %4’ü 20-24, %31’i 25-29, %25’i 30-34, %24’ü 35-39, %9’u 40-44, %3’ü 45-49 yaş aralıklarında, %4’ü ise 50 yaş ve üstünde,
  • % 83’ü erkek ve % 17’si kadındır.

BiGG- Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 2015 yılı 2. Aşama panellerine girişimcilerin katılarak iş planlarını anlatmalarına ve panelistlerin sorularını yanıtlamalarına olanak sağlandı. 2. Aşama başvurusu yapan girişimcilerin % 94’ü bu fırsatı kullanarak projelerini ilgili panellerde sundular.

BiGG- 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı, 2. Aşamasında desteklenmesi uygun bulunan iş planları listesine ulaşmak için tıklayınız.

Kurulacak sermaye şirketlerinin 1 Temmuz 2016 tarihinde iş planı faaliyetlerine başlaması ve en fazla 18 ay sürecek iş planı çerçevesinde kavramsal tasarım, teknik ve ekonomik fizibilite, teknolojik geliştirme (ticari prototip, demo, benzetim, yazılım algoritması vb.) faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucu elde edilen çıktıların ticari değere dönüştürülmesi çalışmalarını gerçekleştirmesi beklenmektedir. TÜBİTAK bu aşamada her bir şirkete sağlayacağı iş rehberi desteği ile girişimciye finansal, idari ve teknik konularda da destek olmaya devam edecek.

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply