TÜBİTAK Destek Başvurularında Elektronik İmza Uygulaması Başlıyor

e-imza-940Bürokrasinin sadeleştirilmesi çalışmaları kapsamında, TÜBİTAK  Destek Programlarının başvuru, değerlendirme ve izleme süreçlerinde, güvenli elektronik imza uygulamasına geçilecektir. Bunun sonucu olarak, ıslak imzalı evrak alma/gönderme işlemi yerine,  evraklar elektronik ortamda alınacak/gönderilecektir.  Bu nedenle, Destek Programlarına başvuracak ya da daha önce  başvurup projesi desteklenen kuruluşların kuruluş yetkililerinin nitelikli elektronik sertifika alması gerekmektedir. Nitelikli elektronik sertifika sağlayan kuruluşların listesi aşağıda verilmiştir:

  • TÜBİTAK-UEKAE (Kamu Sertifikasyon Merkezi) (sadece öğretim elamanları ve kamu personeli için)
  • Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. (E-Güven)
  • TürkTrust Bilgi, İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
  • EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş.(E-Tuğra)
  • Emniyet Genel Müdürlügü Sertifikasyon Merkezi (EGMSM)
  • E-İmza Bilgi Güvenliği Hizmetleri A.Ş.(e-İmzaTR)

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı bünyesinde, söz konusu uygulamaya geçiş aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. İlk aşamada Eylül ayından itibaren, 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında  büyük ölçekli firmaların , ön kayıt başvuruları ve destek kararı alan projelerin sözleşmeleri, güvenli elektronik imza ile alınmaya başlanacaktır.  Bu nedenle öncelikle bu durumda olan büyük ölçekli firmaların kuruluş yetkililerinin nitelikli elektronik sertifika temin etmesi gerekmektedir. Eş zamanlı olarak, 1602 Patent Destek Programında alınan ulusal ve uluslararası patent başvurularının, başvuru formları da sistem üzerinden güvenli elektronik imza ile alınmaya başlanacaktır.

İkinci aşamada, tüm programların başvuru, değerlendirme ve izleme aşamalarında güvenli elektronik imza uygulamasına geçilecektir. Uygulamanın nasıl ve hangi tarihlerde gerçekleştirileceği daha sonra detaylı olarak duyurulacaktır.

Tanımlar:

Güvenli elektronik imza:  Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan niteliklere haiz elektronik imza

Nitelikli elektronik sertifika: Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan niteliklere haiz elektronik sertifika

Kuruluş yetkilisi: Kuruluşu en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olan kişiyi/kişileri veya bu kişinin/kişilerin TÜBİTAK nezdinde proje sözleşmesinin imzalanması dâhil her türlü işlemin yürütülmesine ilişkin kuruluşu TÜBİTAK’a karşı sorumlu kılacak biçimde usulüne uygun olarak yetkilendirdiği temsilcisi/temsilcileri

Büyük ölçekli firma:  18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırması Hakkında Yönetmelik çerçevesine girmeyen işletme

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply