TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı Çağrısı

Ülkemiz açısından stratejik değer taşıyan alanlarda yürütülecek projelere katkı sağlamak üzere alanlarında yaptıkları üst seviye bilimsel ve/veya teknolojik çalışmalar ile temayüz etmiş ve yurt dışında çalışma deneyimine sahip başta Türk bilim insanları olmak üzere nitelikli araştırmacıların yurtdışından Türkiye’ye gelmelerini teşvik etmek ve çalışmalarını Türkiye’nin önde gelen akademi, sanayi kurum ve kuruluşları veya kamu kurumlarında yürütmelerini sağlamak için TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı çağrısı 14.11.2018 itibari ile yayınlanmıştır.

Bu program ile kendi alanlarında dünya çapında en fazla referans gösterilen bilim insanları, dünya üniversite sıralamalarında ön plana çıkan üniversitelerde çalışan araştırmacılar ve yurtdışında hali hazırda teknolojik gelişmelere yön veren ve dünyada en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketlerde çalışan araştırmacıların Türkiye’ye dönmesi hedeflenmektedir.

Türkiye’ye dönecek araştırmacılara sağlanan imkânlar açısından dünyada yeni ve öncü olma özelliği taşıyan Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı Bilim İnsanlarımızın Yurda Dönüş Seferberliği’nin temel mihenk taşı olma niteliğindedir.

15 Aralık 2018-31 Ocak 2019 tarihleri arasında başvuruya açık olan programa yurt dışından ülkemize gelecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yanı sıra yabancı uyruklu araştırmacılar da başvuru yapabilecektir.

 

Program web sayfası ve 2018 yılı çağrı duyurusu için tıklayınız.

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply