TÜBİTAK Üniversite Yetkinlik Analizi Çalışması

TÜBİTAK tarafından, üniversitelerimizin yetkinliklerinin tespiti ve ulusal önceliklerimiz doğrultusunda yönlendirilmelerine katkı sağlamak amacıyla 2016 yılında “Üniversite Yetkinlik Analizi Çalışması” gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçların üniversitelerin yetkin oldukları alanlar hakkında objektif veriye dayalı bilgi vermesi ve odaklanabilecekleri alanlar hususunda yardımcı olması amaçlanmaktadır.

Çalışma kapsamında ilk olarak bilim ve teknoloji alanlarına ilişkin uluslararası sınıflandırmalar, Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 kapsamındaki öncelikli sektörler bazında oluşturulan “Üst Düzey Önceliklendirme Grupları” çıktıları, üniversitelerin eğitim alanları ve kurum içi değerlendirmeler dikkate alınarak ülkemiz öncelikli alanları ile uyumlu 120 teknoloji alt alanı belirlenmiştir.

Teknoloji alt alanlarının belirlenmesini takiben analize ilişkin üniversitelerin teknoloji alt alanı temelinde yetkinliğini tespite yönelik model kurularak yayın sayısı, atıf sayısı, yayın yapan akademisyen sayısı ve TÜBİTAK destekli proje verileri dikkate alınmış ve 7 gösterge türetilmiştir.

Ana çalışma öncesinde teknoloji alanları bazında yayın verisi elde etmede kullanılacak anahtar kelimeler ile göstergelerin test edilmesi amacıyla 10 üniversite için yayın ve atıf verileri üzerinden pilot çalışma yapılmıştır. Pilot çalışma neticesinde iyileştirmeler yapılarak 120 teknoloji alt alanında 2010 yılı ve öncesinde kurulmuş olan 143 üniversiteye ait veriler değerlendirilmiştir.

Ayrıntılı bilgiye ve çalışma raporuna erişmek için lütfen tıklayınız:

 

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply