Türk Patent ve Marka Kurumu Buluş Yönetmeliği

22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 113 ve 122. maddelerine dayanılarak hazırlanan “Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara Ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik” 29 Eylül 2017 tarih ve 30195 sayılı resmi gazetede yayımlandı.

 

Yönetmeliğe göre çalışan buluşunun işletme tarafında kullanılması halinde ortaya çıkan kazançtan çalışanın da yararlanabilmesi, bu gelir hesaplanırken net asgari ücret üzerinden bir katsayı hesabına başvurulması gerekliliği ortaya konulmuştur.

Bununla birlikte kamu destekli projelerde ortaya çıkan buluşlara ilişkin bildirim yükümlülüğü ve ilgili kamu kurumunun hak sahipliği talebi düzenleme altına alınmıştır.

Yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170929-6.htm

 

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply