UNESCO Genç Profesyoneller Programı (YPP) 2015 Yılı Çağrısı

UNESCO_logoHakkında
UNESCO, Sekretaryasında coğrafi dağılımı geliştirmek ve yetenekli genç profesyonelleri istihdam etmek amacıyla Genç Profesyoneller Programı (YPP) 2015’i başlatmıştır.
Program genç profesyonellere UNESCO ve Birleşmiş Milletler Sistemine ilişkin bilgilerini geliştirme ve UNESCO yetki ve yönetim alanları ile ilgili yetenekler kazanma fırsatı tanımak üzere UNESCO Genel Merkezi veya Bölge Ofislerinde asgari bir yıl süre için çalışma imkânı sağlamaya yöneliktir.
Başvuru
Türkiye’den yapılacak başvurular arasından, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda en fazla 15 nitelikli aday belirleyerek değerlendirilmek üzere UNESCO Genel Direktörlüğüne iletecektir.
Başvurular webmaster@unesco.org.tr adresine e-posta yolu ile veya “Reşit Galip Caddesi Hereke Sokak No:10 Gaziosmanpaşa – Çankaya / ANKARA” adresine posta yolu ile yapılabilmektedir.
Başvuruların, UNESCO Türkiye Millî Komisyonuna en geç 15 Haziran 2015 tarihinde ulaştırılması gerekmektedir. UNESCO Sekretaryasına doğrudan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Kriterler
Başvurular aşağıda sayılan kriterler esas alınarak incelenecektir:
  1. Türk vatandaşı olmak
  2. 31 Aralık 2015 tarihi itibari ile en fazla 32 yaşında olmak (1983 ve sonrası doğumlu)
  3. Aşağıda belirtilen alanların birinden en az 300 krediye sahip olmak şartı ile lisans mezunu olmak,

Eğitim: -Eğitim Planlama, Karşılaştırmalı Eğitim, Eğitim Reformu

              -İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme

Doğa Bilimleri: Çevre Bilimleri

Sosyal ve Beşeri Bilimler: Sosyal ve Beşeri Bilimler (sosyal dönüşüm, siyasa formülasyonu,  gençlik ve kültürlerarası diyalog)

Kültür: Uluslararası Hukuk

Bilgi ve İletişim: İletişim veya Bilgi Bilimleri

Dış İlişkiler: Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi

Hukuk: Uluslararası Hukuk, Sözleşme Hukuku, Ticaret Hukuku ve İdare Hukuku

Finansal Yönetim: Finans, Muhasebe, Denetim

      4. İleri seviyede İngilizce veya Fransızca bilgisine sahip olmak.(Her iki çalışma dilinin de bilinmesi tercih sebebidir.)

Bu kriterlerin yanı sıra seçim adayların; mükemmeliyet, başarı ve UNESCO değerlerine bağlılık nosyonları temel alınarak gerçekleştirilecektir. İlgili iş tecrübesinin bulunması tercih sebebidir ancak başvuru için zorunlu değildir.
Başvuruların UNESCO Türkiye Millî Komisyonunca İncelenmesi
UNESCO Türkiye Millî Komisyonuna yapılan başvurular incelenerek Türkiye’den yapılacak on beş başvuru için belirlenen adaylar bilgilendirilecektir.
Belirlenen on beş aday UNESCO YPP 2015 için özel olarak oluşturulan online başvuru formunu doldurmaya davet edilecektir.
Sadece belirlenen adaylar ile irtibata geçilecektir.
Başvuruların UNESCO İnsan Kaynakları Yönetimi Bürosunca Değerlendirilmesi
Anılan on beş adayın  başvuruları UNESCO tarafından incelenecek, uygun görülen adaylar mülakata alınacaktır.
Başvuru için İstenen Belgeler
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Diploma ve transkript
  • 80 ve üzeri YDS sonuç belgesi ya da YÖK tarafından denkliği kabul edilen ileri seviyede İngilizce veya Fransızca bilgisini gösterir belge
  • Özgeçmiş

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply