Yeşilay Gençlik Projeleri Mali Destek Programı

yesilay_genclik_mali_destek_programiTürkiye Yeşilay Cemiyeti Madde Bağımlılığı Mücadele Faaliyetleri Gençlik Mali Destek Programı kapsamında gençlik alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Örgütlerin ve üniversitelerin madde bağımlılığıyla mücadeleye doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağlayan etkili ve özgün projelerini hayata geçirilmesi planlanmıştır.

Destek programının öncelikleri ise şu şekildedir:

Öncelik 1: Çeşitli etkinlik ve faaliyetler yoluyla gençlerin madde bağımlılığı konusunda bilgi, donanım ve farkındalık düzeylerinin arttırılması.
1.1 Hareketlilik Projeleri
1.2 Gönüllülük Projeleri
1.3 Sosyal Uyum Projeleri
1.4 Sağlıklı Yaşam ve Spor Projeleri
1.5 Kültür Sanat Projeleri

Öncelik 2: Büyük ölçekli festival, konser, sergi ve benzeri organizasyonlar yoluyla gençlerin bağımlılıklar konusundaki bilgi ve farkındalık düzeylerinin arttırılması

Öncelik 3: Yenilikçi ya da var olan çalışmaları tamamlayıcı bilimsel ve akademik projeler yoluyla madde bağımlılığı alanında ihtiyaç duyulan bilgi birikiminin arttırılması ve gençlerin madde bağımlılığı alanında akademik çalışmalar yapmalarının desteklenmesi.

Destek miktarları

Projelerin bütçe sınırları önceliklere göre değişiklik göstermekle birlikte 2.500 TL ile 100.000 TL arasındadır.

Program kapsamında desteklenecek projelerin azami uygulama süresi 6 aydır.Teklif edilen projelere ait bütçeler, projelerin değerlendirme aşamasında Yeşilay tarafından SMM denetiminden geçirilecektir.

Programa gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ve üniversiteler proje yürütücüsü olarak proje teklifinde bulunabilir. Her bir yürütücü bu çağrı başlığında Programa en fazla 2 proje teklifi sunabilecektir. Ancak bu projelerden sadece biri hibe almaya hak kazanabilir.

Son başvuru tarihi 29 Ağustos 2014’tür.

Detaylı bilgi ve başvuru rehberi için tıklayınız.

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply