TÜBİTAK 1004 – Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı “Yüksek Teknoloji Platformları” 2. Çağrısı Açıldı

1004 Programı kapsamında yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının özel sektör Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar- Ge birimleri ile iş birliği yaparak geliştirdikleri ürün/teknolojileri özel sektöre transfer edebilecekleri yüksek teknoloji platformlarının oluşturulması amacına yönelik 2. çağrı açılmıştır.

Çağrı kapsamında, araştırma ve aday araştırma üniversiteleri, 11. Kalkınma Planındaki öncelikli sektörler/alt alanlar ve üniversitelerin yetkinlikleri dikkate alınarak atanan ihtisas alanlarında başvuru yapabileceklerdir.

6550 sayılı Kanun kapsamında yeterlik almış altyapılar için başvuru yapabilecekleri yüksek teknoloji alanlarına bilgi iletişim teknolojileri eklenmiştir.

“Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları”nda sunulan projeler öncelikli olarak desteklenecektir.

Çağrı kapsamında oluşturulacak araştırma programları tek fazlı olarak desteklenecektir. Desteklenecek araştırma programlarına 50 milyon TL’ye kadar destek verilecektir.

Bu amaçlara uygun şekilde, 1004 – Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı “Yüksek Teknoloji Platformları” 2. Çağrısı 15 Eylül 2021 tarihinde açılmıştır. Çevrimiçi başvurunun ve e-imza sürecinin tamamlanması için son tarih 15 Aralık 2021 saat 23:59 olarak belirlenmiştir. 

Başvurular https://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi alınacaktır. 

1004 Programı ve yeni çağrıyla ilgili detaylara https://tubitak.gov.tr/1004 adresinden ulaşabilirsiniz.

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply