Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’ndan Doğrudan Faaliyet ve Teknik Destek Programı

Dogu_akdeniz_kalkinma_ajansi_logoDoğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Teknik Destek Programı Başvuruları; Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık olmak üzere ikişer aylık dönemlerde Kalkınma Ajanları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alınacaktır. T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı başvuruları 2 Haziran 2014 tarihi itibari ile başlamıştır.

2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı İlanı

T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı başvuruları 2 Haziran 2014 tarihi itibari ile başlamıştır.

Doğrudan Faaliyet Destek Programı, bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, stratejik araştırma, planlama, modelleme ve fizibilite çalışmalarını desteklemeye odaklı bir programdır.

Ajansımız tarafından bölgemizde 2010 yılında ilk kez uygulanan ve stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına destek sağlayan Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında 2010, 2011 ve 2013 yıllarında toplam 237 Doğrudan Faaliyet Desteği Başvurusu almış ve bunların 43 tanesine destek sağlamıştır.

Programın amacı, TR63 Bölgesinde yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak olan acil, kritik ve stratejik öneme sahip konularda en fazla 3 ay sürecek Analiz, Araştırma, Planlama, Fizibilite ve Modelleme çalışmalarına destek sağlamaktır.

Programa, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler, Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.), Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Birlikler, Federasyonlar, Kooperatifler vb.), Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri, Küçük Sanayi Siteleri, Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri ile sayılan bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler başvuru yapabilecektir.

Ajansımız tarafından 2014 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı için toplam 500.000 TL bütçe tahsis edilmiştir. Program kapsamında destek almaya hak kazanan projelere 25.000 TL ile 75.000 TL arası kaynak sağlanabilecektir. Programa son başvuru tarihi 26 Aralık 2014’tür.

2014 yılında başvurular KAYS sistemi (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr) üzerinden yapılacak ve evraklar Ajansa elden, kargo ya da posta ile son başvuru tarihine kadar ulaştırılacaktır.

Doğaka 2014 Yılı Teknik Destek Programı İlanı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansınca 2014 Yılı Teknik Destek Programı Başvuruları; Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık olmak üzere ikişer aylık dönemlerde Kalkınma Ajanları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alınacaktır.

Programın amacı, TR63 bölgesinde yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarının çözümüne yönelik geçici süreli uzman görevlendirilmesi veya danışmanlık hizmeti verilmesi suretiyle bölgesel kalkınmaya katkı sağlanmasıdır.

Ajans, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek; 14 iş gününü ve 15.000 TL’yi aşmayan eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, uluslararası ilişkiler kurma ve lobi faaliyetlerine teknik destek sağlayacaktır.

Teknik destek programı kapsamında sadece görevlendirilen uzman eğitim ücreti, konaklama ve seyahat masrafları karşılanabilecektir. Başvuru sahibi başvuru konusu faaliyetin gerçekleştirilmesi için eğitim yeri, materyali ve ikram giderlerini karşılayacaktır. 2014 yılı Teknik Destek Programı için toplam 500.000 TL bütçe tahsis edilmiştir.

Teknik Destek programı uygun başvuru sahipleri; kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, kooperatifler ve üst kurulları, küçük sanayi siteleri yönetimleri, organize sanayi bölgeleri yönetimleri ve bu kurumların en az % 50’sine sahip oldukları işletmelerdir.

2014 yılı Teknik Destek Programı yürütücüsü Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı olup, Düzey 2 TR63 bölgesinde (Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye) başvuruların alınması, değerlendirilmesi, başarılı projelerin ilanı, sözleşme imzalanması ve programın izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur.

Her dönem için son başvuru tarihleri farklı olup, 2014 yılı son dönem başvuru bitiş tarihi 26 Aralık 2014 saat: 17:00’dir.

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply