Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 2015

avrupa_girisimcilik_tesvik_odulAvrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri, Avrupa çapında işletmeleri ve girişimciliği en başarılı şekilde teşvik edenleri belirlemekte, en iyi girişimcilik uygulamalarını ve politikalarını sergilemekte, girişimciliğin katma değeri üzerine farkındalığı arttırmakta, potansiyel girişimcileri cesaretlendirmekte ve onlara ilham vermektedir.

Girişimciliğin ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde teşviki alanında En İyi Uygulamaların ödüllendirilmesinde altı ödül kategorisi bulunmaktadır:

Girşimcilik Ruhunun Geliştirilmesi

Özellikle gençler ve kadınlar arasında girişimcilik ruhunu ve kültürünü oluşturmayı amaçlayan faaliyet ve uygulamalar

Yeteneklere Yatırım Yapmak

Girişimcilik becerilerinin ve mesleki, teknik ve yönetsel becerilerin geliştirilmesine yönelik uygulamalar

Girişimcilik Ortamının Geliştirilmesi

İşletmelerin kuruluşunu ve gelişimini desteklemeye, yasal ve idari süreçleri basitleştirmeye ve “önce küçük olanı düşün” prensibini KOBİ’lerin yararına uygulamaya yönelik yenilikçi politikalar ve uygulamalar

İşletmelerin Uluslararasılaştırılmasının Desteklenmesi

İşletmelerin ve özellikle KOBİ’lerin hem Avrupa hem de Avrupa dışındaki pazarlarda yer alan fırsatlardan faydalanmasına yönelik teşvik edici politikalar ve uygulamalar

Kaynak Etkinliğinin ve Çevre Dostu(Yeşil) Pazarların Gelişiminin Desteklenmesi

KOBİlerin çevre dostu (yeşil) pazarlara erişimini destekleyen ve çevreye duyarlı becerilerin geliştirilmesi, eşleştirilmesi ve finanse edilmesi gibi kaynak etkinliğini geliştirmeye yardımcı olan politikalar ve uygulamalar

Sorumlu Girişimcilik

Küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında ortak sosyal sorumluluğu teşvik etmeye yönelik uygulamalar. Aynı zamanda özellikle uzun dönemli işsizler olmak üzere işsizler, yasal göçmenler, engelliler ve etnik azınlıklar gibi dezavantajlı gruplar arasında girişimciliğin teşvik edilmesine yönelik uygulamalar

Jüri Büyük Ödülü

Avrupa’daki en yaratıcı ve en ilham verici girişimcilik uygulamasına verilecektir.

Başvuru formları için tıklayınız.

AB, İzlanda, Norveç, Sırbistan veya Türkiye’den ulusal, bölgesel veya yerel idare veya kamu-özel ortaklığı iseniz ve bölge ekonominizin kalkınmasına katkıda bulunacak başarılı bir proje uygulamanız varsa 22 Nisan 2015 tarihine kadar başvuruda bulunabilirsiniz.

İki aşamalı bir seçim süreci bulunmakta olup, sadece ulusal seçim sürecinde başarılı olan adaylar Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri için aday olabilecektir.

Ödüllerle ilgili detaylı bilgi için: http:// ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm

Ulusal seçim sürecine ilişkin olarak ulusal koordinatör KOSGEB ile irtibata geçebilirsiniz:

www.kosgeb.gov.tr

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply