“Genç Girişimciler için ERASMUS” proje teklif çağrısı 2014

erasmus_entrepreneursKOSGEB’in ulusal koordinasyonunu yürüttüğü ve Avrupa Birliği’nin en önemli programlarından olan COSME (İşletme ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) programı kapsamında “Genç Girişimciler için ERASMUS” proje teklif çağrısı yayımlandı. 500.000 Avro’ya varan hibe verecek olan programın son başvuru tarihi 17 Temmuz 2014’tür.

KOSGEB’in ulusal koordinasyonunu yürüttüğü ve Avrupa Birliği’nin en önemli programlarından olan COSME (İşletme ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) programı kapsamında “Genç Girişimciler için ERASMUS” proje teklif çağrısı yayımlandı.

Ülkemizdeki üniversitelerin değişim programı olarak görmeye alıştığımız ERASMUS programı bu sefer “Girişimciler” için gerçekleşiyor. AB fonlarından ve fırsatlarından KOBİ ve Girişimcilerimizin en etkin şekilde yararlanabilmeleri için ülke çapında konsorsiyumların kurulmasını organize eden KOSGEB, bu sefer genç girişimcilerin de yanında yer alarak ERASMUS programıyla girişimcilere yeni bir vizyon getiriyor.

Yeni Girişimcilerin, deneyimli Girişimciler ile buluşturularak çalışmaların daha verimli bir hale getirilmesi hedefleniyor. Programın hedef kitlesi genç girişimciler olsa da program çağrısına sivil toplum kuruluşları cevap verebiliyor.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI “ARAYÜZ” KURUMLAR OLACAK

İş dünyası ile ilgili sivil toplum kuruluşları, ERASMUS programı çerçevesinde yeni ve deneyimli girişimcileri bir araya getiren “arayüz” kurumlar haline gelecekler. Ülkemizde yer alan; ticaret ve sanayi odaları, dernek ve vakıflar, iş dünyası ile ilgili sivil toplum kuruluşları ve iş destek hizmeti sunan kamu veya özel kuruluşlar bu programın çağrısına projeleriyle başvurup “arayüz” kurum olarak AB fonlarından yararlanarak girişimcileri bir araya getirebilecekler.

Bu program için AB fonlarından ayrılan miktar ise 4.200.000 Avro olacak. Proje başvurusu yapan her kurum azami 500.000 Avro hibe alabilecek.

COSME PROGRAMI KOBİ’LERİ DÜNYA İLE BULUŞTURUYOR

Avrupa Birliği Rekabet Edilebilirlik (COSME) programı, KOBİ ve Girişimcilerin uluslararası vizyonlarını geliştirme ve yurtdışına açılma konusunda kritik öneme sahip. Türkiye’nin en büyük destek kuruluşu KOSGEB, bu programın koordinatörü olarak işletmelere rehberlik ederek önemli bir misyonu yerine getiriyor.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin yaşadığı en büyük problem olarak göze çarpan “rekabet edebilirlik” konusuna odaklanarak KOBİ’lerin stratejik unsurları üzerine dikkat çeken COSME programı, verimlilik, karlılık, stratejik yönetm gibi unsurların KOBİ’lerle buluşmasına da katkıda bulunmuş oluyor. KOBİ’lerin her alanda destekçisi olan KOSGEB’in koordinasyonu ile gerçekleşen COSME programı, 81 ilde bulunan KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerindeki uzmanlar aracılığı ile işletmelerle buluşturuluyor.

Girişimcilere eşsiz bir tecrübe ve vizyon katacak programın çağrısı 17 Temmuz 2014 tarihinde son bulacak. Bu tarihe kadar yapılması gerekenler, KOSGEB’in internet sitesi www.kosgeb.gov.tr ‘de yer alan bilgilendirme notlarında ve KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlükleri’nde bulunan Uzmanlar aracılığı ile öğrenilebiliyor.

Ayrıca http://ec.europa.eu/easme/eye_en.htm internet adresinden de program hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Tankut ASLANTAŞ

Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

Leave a Reply